eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2016/449 20181116 16.11.2018 Saksframlegg/innstilling Orienteringssaker for eldrerådet 16. november 2018 EPHORTE
2018/7 20181114 14.11.2018 Saksframlegg/innstilling Eventuelt 30.10.18 EPHORTE
2018/7 20181114 14.11.2018 Saksframlegg/innstilling Regionreformen EPHORTE
2018/7 20181114 14.11.2018 Saksframlegg/innstilling Hva skjer? EPHORTE
2015/17055 20181113 13.11.2018 Saksframlegg/innstilling Etablering av Toppidrettssenter Østlandet - regionalt kompetansesenter - Olympiatoppen Øst - Status EPHORTE
2013/11310 20181113 13.11.2018 Saksframlegg/innstilling Forslag til bokinnkjøpsordning EPHORTE
2018/11048 20181113 13.11.2018 Saksframlegg/innstilling Skjønnsmidler Kultur- tildeling 2018 EPHORTE
2017/11784 20181113 13.11.2018 Saksframlegg/innstilling Støtte til kulturproduksjoner 2. halvår 2018- fordeling av restmidler EPHORTE
2018/3759 20181113 13.11.2018 Saksframlegg/innstilling Tildeling av tilskudd på støtteordning for næringsutvikling i Østfold – andre runde 2018. EPHORTE
2016/450 20181112 12.11.2018 Saksframlegg/innstilling Orienteringssaker for fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 15. november 2018 EPHORTE
2018/9073 20181112 12.11.2018 Utgående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon til å etablere terrasseblokker på Grønland brygge - gbnr. 160/551 - Halden kommune HALDEN KOMMUNE EPHORTE
2015/15857 20181112 12.11.2018 Inngående brev Transportøravtale - B-941 TAXISENTRALEN AS EPHORTE
Ingen tilgang 20181112 12.11.2018 Inngående brev Melding om vedtak - egengodkjenning av detaljreguleringsplan - gbnr. 55/16 og 55/206 - Vandugbakken 95 og 97 - Eidsberg kommune EIDSBERG KOMMUNE EPHORTE
2016/13975 20181112 12.11.2018 Inngående brev Anmodning om overføring av midler til 2019 - restaurering av sørøstfasade - Gamle Prestebakke HALDEN KOMMUNE EPHORTE
2018/11636 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad om drosjeløyve - B-194 André Wauthier EPHORTE
2017/9616 20181112 12.11.2018 Inngående brev Tildeling 2018 - Utforsker'n senior NASJONALBIBLIOTEKET EPHORTE
2016/13280 20181112 12.11.2018 Inngående brev Krav av om erstatning for brudd på rammeavtale - videre behandling av tvisten ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & CO AS EPHORTE
2018/11636 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad om drosjeløyve - B-194 Behnam Karami EPHORTE
2018/12470 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Midlertidig medisinsk skyss - Skoleåret 2018/2019 ***** EPHORTE
2018/11794 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad - ID 2399 - 2399 - Fagleder for studiespesialisering ***** EPHORTE
2018/11798 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad - ID 2401 - 2401 - undervisningsstillinger innen helse og oppvekstfag ***** EPHORTE
2010/12960 20181112 12.11.2018 Utgående brev Kongegården - gbnr. 62/100 - Halden - behov for sikringstiltak - Askeladden-ID: 86046-1 KONGEGÅRDEN EIENDOM AS v/ Jon Folmer EPHORTE
2015/15857 20181112 12.11.2018 Inngående brev Ny garantiforpliktelse - org.nr: 993256676 MATRIX INSURANCE AS EPHORTE
2018/11590 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad - ID 2395 - 2395 - Undervisningsstillinger - voksenopplæring ***** EPHORTE
2018/12489 20181112 12.11.2018 Inngående brev Innhenting av erfaringer med inndelingsloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET EPHORTE
2018/11085 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad - ID 2391 - 2391 - Internasjonal rådgiver ***** EPHORTE
2018/11798 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad - ID 2401 - 2401 - undervisningsstillinger innen helse og oppvekstfag ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20181112 12.11.2018 Inngående brev Utbetaling - tilstandsregistrering av fredede bygninger i privat eie i 2018 - Østfold fylkeskommune RIKSANTIKVAREN EPHORTE
2018/10966 20181112 12.11.2018 Inngående brev Ber om vurdering på nytt ***** EPHORTE
2018/11591 20181112 12.11.2018 Inngående brev Kopi av brev til Sweco AS - uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med mindre endring av reguleringsplan - Knapstad sentrum nordre del STATENS VEGVESEN EPHORTE
Ingen tilgang 20181112 12.11.2018 Inngående brev Endring i styringskomiteen - Interreg ØKS - delområde Kattegat - Skagerrak KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET EPHORTE
2018/12482 20181112 12.11.2018 Inngående brev Tilbakemelding - internkontroll og risikovurdering - legionella - Frederik II vg. skole - avdeling Christianslund Fredrikstad kommune EPHORTE
2015/1379 20181112 12.11.2018 Inngående brev Pålegg om trekk i lønn KEMNEREN I SARPSBORG EPHORTE
2016/14120 20181112 12.11.2018 Inngående brev Skolleborg mølle - gbnr. 59/1 - søknad om tilskudd - 2019 Nina Skolleborg EPHORTE
2018/2 20181112 12.11.2018 Inngående brev Nabovarsel - eier gbnr. 511/1 - tiltak gbnr. 47/3 - Østre Utgård - Vesterøy - Hvaler - oppretting / endring av matrikkelenhet OS ADVOKATER DA EPHORTE
2018/11085 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad - ID 2391 - 2391 - Internasjonal rådgiver ***** EPHORTE
2018/3916 20181112 12.11.2018 Inngående brev Kopi av takkebrev til Jørn Skaarberg - Aks 2016/824 - ID 172245 UNIVERSITETET I OSLO, kulturhistorisk museum EPHORTE
2018/11636 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad om drosjeløyve - B-194 Faisal Mahmood EPHORTE
2016/13975 20181112 12.11.2018 Utgående brev Overføring av ekstramidler til 2019 - restaurering av sørøstfasade - Gamle Prestebakke HALDEN KOMMUNE EPHORTE
2018/11085 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad - ID 2391 - 2391 - Internasjonal rådgiver ***** EPHORTE
2018/11798 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad - ID 2401 - 2401 - undervisningsstillinger innen helse og oppvekstfag ***** EPHORTE
2017/13528 20181112 12.11.2018 Inngående brev Signert avtale - lyddesigner og lydtekniker - Ditt/La Merda JONAS BJERKETVEDT MUSIKK EPHORTE
2017/7579 20181112 12.11.2018 Inngående brev Arrangørnettverket H2018 - Rødhette og ulven - Trøgstad bibliotek – signert kontrakt TRØGSTAD KOMMUNE v/biblioteket EPHORTE
2017/47 20181112 12.11.2018 Inngående brev E-post korrespondanse - vedrørende faktura Helfo Økonomi- og driftstjenester EPHORTE
2010/3262 20181112 12.11.2018 Inngående brev Pålegg om trekk i lønn Politistasjonen i Sarpsborg EPHORTE
2018/11922 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad - ID 2406 - 2406 - Fagarbeider innen bygg- og anleggsteknikk ***** EPHORTE
2011/11466 20181112 12.11.2018 Inngående brev Kopi av samtykke til forhåndstiltredelse - Hafslund Nett AS - 132 kV kraftledning Kråkerøy - Hvaler OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET EPHORTE
2018/11590 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad - ID 2395 - 2395 - Undervisningsstillinger - voksenopplæring ***** EPHORTE
2018/12355 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad om drosjeløyve - B-212 Halbez Gema EPHORTE
2014/2893 20181112 12.11.2018 Inngående brev Uteblitt søknad om vertskommunetilskudd FREDRIKSTAD KOMMUNE EPHORTE