eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Member
:
Åsmund Møll Frengstad
:
Ikke registrert
:
Ikke registrert
:
Ikke registrert
:
905 03 441
:
Ikke registrert
asmfre@ostfoldfk.no
:
Sosialistisk Venstreparti (SV )
Medlemmets utvalg Hopp over liste
Medlemmets utvalgsengasjement
Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015
Fylkestinget
Fylkesutvalget
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 2011-2015
Eldrerådet
Fylkestinget 2011-2015
Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015
Fylkesvalgstyret Oppnevnt av fylkesutvalget
Næring og kulturkomiteen
Hovedstyret for opplevelsesnæring