eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Aktuelle utvalgsmøter Vis sorterbar liste
2018
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015
Østfoldrådet 2011-2015
Østfoldrådet
28
+
10
+
Fylkestinget
15
+
15
+
19
+
20
+
20
+
25
+
Fylkesutvalget
08
+
09
+
12
+
02
+
07 21
+
22
+
13
+
18
+
Styret for Ungdommens Fylkesråd
30
+
03
+
29
+
04
+
09
+
Fylkesordførerens møte fattet på sommerfullmakt
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 2011-2015
Konferansestyret
Regional utviklingsavtale grenseregion
Opplæringskomiteen
06
+
10
+
05
+
11
+
16
+
Styret i Østfoldhelsa
31
+
04
+
30
+
05
+
10
+
Eldrerådet
02
+
06
+
01
+
07
+
12
+
Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
01
+
05
+
31
+
06
+
11
+
Styret i Østfold Reiseliv
Politisk styringsgruppe - SAT NG
Regionalt partnerskap
Hovedarbeidsmiljøutvalget
Fylkestinget 2011-2015
Eldrerådet 2011-2015
Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015
Fylkesutvalget 2011-2015
Yrkesopplæringsnemnda 2011-2015
Fylkesrådet for funksjonshemmede 2011-2015
Styret i Skjeberg folkehøyskole
14
+
Styret i Fagskolen i Østfold
15
+
07
+
06
+
Yrkesopplæringsnemnda
01
+
05
+
31
+
06
+
11
+
Samferdselskomiteen
06
+
10
+
05
+
11
+
16
+
Administrasjonsutvalget
Internasjonalt forum
26
+
28
+
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget
06
+
10
+
Østfoldhelsas arbeidsutvalg til RØRE prosjektet
Fylkesvalgstyret
Internasjonalt forum 2009-2015
Næring og kulturkomiteen
07
+
11
+
06
+
12
+
17
+
Kompetanseoffensiven
Hovedstyret for opplevelsesnæring
Styret i Østfoldhelsa 2011-2015
Flerkulturelt råd 2011-2015
Arbeidsmiljøutvalget
Flerkulturelt råd
31
+
04
+
30
+
05
+
10
+
Næringsriket Østfold
Innkjøpsrådet
Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma
26
+
09
+
18
+
06
+
12 24
+
Rådmannsutvalg Bypakke Nedre Glomma
Felles fylkesting Akershus, Buskerud og Østfold
Aktuelle utvalgsmøter Vis kalender Hopp over liste
Utvalgsmøter - sortert på dato
20181025 25.10.2018 Fylkestinget 10:00 Quality Hotel Sarpsborg EPHORTE
20181018 18.10.2018 Fylkesutvalget 10:00 Fylkeshuset EPHORTE
20181017 17.10.2018 Næring og kulturkomiteen 10:00 Fylkeshuset Valdisholm EPHORTE
20181016 16.10.2018 Samferdselskomiteen 10:00 Fylkeshuset EPHORTE
20181016 16.10.2018 Opplæringskomiteen 10:00 Fylkeshuset, Sarpsborg EPHORTE
20181012 12.10.2018 Eldrerådet 10:00 Fylkeshuset Fredriksten EPHORTE
20181011 11.10.2018 Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10:00 Fylkeshuset Valdisholm EPHORTE
20181011 11.10.2018 Yrkesopplæringsnemnda 08:30 Fagskolen i Østfold EPHORTE
20181010 10.10.2018 Flerkulturelt råd 12:00 Fylkeshuset, Sarpsborg Fredriksten EPHORTE
20181010 10.10.2018 Styret i Østfoldhelsa 09:00 Sandesundsveien skole Sandesundsveien 53, 1724 Sarpsborg EPHORTE
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 1 / 57 Siste
Loader