eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Aktuelle utvalgsmøter Vis sorterbar liste
2017
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015
Østfoldrådet 2011-2015
Østfoldrådet
20
+
12
+
Fylkestinget
16
+
16
+
03
+
04
+
21
+
Fylkesutvalget
09
+
09
+
27
+
24
+
08
+
23
+
Styret for Ungdommens Fylkesråd
31
+
18
+
30
+
Fylkesordførerens møte fattet på sommerfullmakt
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 2011-2015
Konferansestyret
Regional utviklingsavtale grenseregion
Opplæringskomiteen
07
+
25
+
06
+
Styret i Østfoldhelsa
01
+
18
+
31
+
Eldrerådet
03
+
21
+
02
+
Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
02
+
20
+
01
+
Styret i Østfold Reiseliv
Politisk styringsgruppe - SAT NG
Regionalt partnerskap
Hovedarbeidsmiljøutvalget
Fylkestinget 2011-2015
Eldrerådet 2011-2015
Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015
Fylkesutvalget 2011-2015
Yrkesopplæringsnemnda 2011-2015
Fylkesrådet for funksjonshemmede 2011-2015
Styret i Skjeberg folkehøyskole
21
+
31
+
Styret i Fagskolen i Østfold
13
+
Yrkesopplæringsnemnda
02
+
24
+
01
+
Samferdselskomiteen
07
+
25
+
06
+
Administrasjonsutvalget
24
+
06
+
Internasjonalt forum
27
+
03
+
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget
07
+
06
+
Østfoldhelsas arbeidsutvalg til RØRE prosjektet
Fylkesvalgstyret
09
+
24
+
Internasjonalt forum 2009-2015
Næring og kulturkomiteen
08
+
26
+
07
+
Kompetanseoffensiven
Hovedstyret for opplevelsesnæring
Styret i Østfoldhelsa 2011-2015
Flerkulturelt råd 2011-2015
Arbeidsmiljøutvalget
Flerkulturelt råd
01
+
19
+
31
+
Næringsriket Østfold
Innkjøpsrådet
Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma
Rådmannsutvalg Bypakke Nedre Glomma
Aktuelle utvalgsmøter Vis kalender Hopp over liste
Utvalgsmøter - sortert på dato
20170823 23.08.2017 Fylkesutvalget 09:00 Fylkeshuset Valdisholm
20170621 21.06.2017 Fylkestinget 10:00 Fylkeshuset Valdisholm
20170612 12.06.2017 Østfoldrådet 09:00 Fylkeshuset Valdisholm
20170608 08.06.2017 Fylkesutvalget 10:00 Fylkeshuset Valdisholm
20170607 07.06.2017 Næring og kulturkomiteen 10:00 Fylkeshuset Valdisholm
20170606 06.06.2017 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 12:30 Fylkeshuset Valdisholm
20170606 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 09:00 Fylkeshuset Kongsten
20170606 06.06.2017 Samferdselskomiteen 10:00 Fylkeshuset Valdisholm
20170606 06.06.2017 Opplæringskomiteen 10:00 Malakoff videregående skole, Moss
20170602 02.06.2017 Eldrerådet 10:00 Fylkeshuset Kongsten
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 1 / 43 Siste
Loader
Versjon:5.2.2