eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Næring og kulturkomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 10 19 20161019 19.10.2016 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Næring og kulturkomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS862016 PS 86/2016 Valg av tomt for Nye Frederik II videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872016 PS 87/2016 Samling av Halden videregående skole i sentrum Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882016 PS 88/2016 Tertialrapport pr 2. tertial 2016 og budsjettregulering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892016 PS 89/2016 Sentral godkjenning av regionale vannforvaltningsplaner for vannregion Glomma og de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902016 PS 90/2016 Viken Filmsenter AS- ny eierstruktur og endring i eierforhold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912016 PS 91/2016 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr. 1. halvår 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922016 PS 92/2016 Regionreform - status og videre prosess Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932016 PS 93/2016 Årsrapport 2015 for tiltaksgjennomføring i vannregion Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942016 PS 94/2016 Høringsuttalelse. Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952016 PS 95/2016 Søknad om medfinansiering til Interreg-prosjektet - Oppdraget, Entreprenørskapsutdanning for flyktninger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962016 PS 96/2016 Prinsipper for fylkeskommunal finansieringsandel i eksterne prosjekter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972016 PS 97/2016 Orientering om strategi for miljø- og energiarbeid i Østfold fylkeskommune knyttet til byggeprosjekter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982016 PS 98/2016 Grønli gård - forslag om fredning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS992016 PS 99/2016 Bevilgning av midler til Næringsriket Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1002016 PS 100/2016 Søknad om forprosjektmidler til Opplevelsesenter Høytorp Fort. Ny behandling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1012016 PS 101/2016 Status skilting av turistattraksjoner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022016 PS 102/2016 Søknad om støtte til utgivelse av Jacob Nicolai Wilse - Skrifter i utvalg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1032016 PS 103/2016 Invitasjon til innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken. -Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid. Rapport fra Strategiutvalget for idrett. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE