eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 10 26 20161026 26.10.2016 10:00 Quality hotell, Sarpsborg Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS992016 PS 99/2016 Regionreform - status og videre prosess Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1002016 PS 100/2016 Valg av tomt for Nye Frederik II videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1012016 PS 101/2016 Samling av Halden videregående skole i sentrum Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022016 PS 102/2016 Finansreglement for Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1032016 PS 103/2016 Tertialrapport pr 2. tertial 2016 og budsjettregulering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042016 PS 104/2016 Uttalelse til kommunenes vedtak i kommunereformen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1052016 PS 105/2016 Investeringstilskudd til ideelle organisasjoner som driver videregående opplæring - 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062016 PS 106/2016 Sentral godkjenning av regionale vannforvaltningsplaner for vannregion Glomma og de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1072016 PS 107/2016 Særskilte opplæringstilbud for minoritetsspråklige elever Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082016 PS 108/2016 Utvidet fylkeskommunal garanti for Østfold Bompengeselskap AS og Nedre Glomma bompengeselskap AS (Bypakke Nedre Glomma) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1092016 PS 109/2016 Viken Filmsenter AS- ny eierstruktur og endring i eierforhold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102016 PS 110/2016 Gjennomgang av voksenopplæringen i Østfold fylkeskommune - rapport Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112016 PS 111/2016 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr. 1. halvår 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122016 PS 112/2016 Oppsummering av internasjonalt arbeid andre halvår 2015 og første halvår 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132016 PS 113/2016 Årsrapport 2015 for tiltaksgjennomføring i vannregion Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142016 PS 114/2016 Søknad om permisjon fra folkevalgte verv - Marlene Martin Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152016 PS 115/2016 Inspiria Science senter - søknad om tilskudd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162016 PS 116/2016 Interpellasjon. Kunstgress og bruk av gummigranulater Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172016 PS 117/2016 Interpellasjon. Transport for funksjonshemmede - TT-ordningen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182016 PS 118/2016 Interpellasjon. Tilrettelegging av kollektivtransporttilbud til blinde og svaksynte Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE