eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 10 20 20161020 20.10.2016 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1602016 PS 160/2016 Valg av tomt for Nye Frederik II videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1612016 PS 161/2016 Samling av Halden videregående skole i sentrum Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1622016 PS 162/2016 Finansreglement for Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1632016 PS 163/2016 Tertialrapport pr 2. tertial 2016 og budsjettregulering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1642016 PS 164/2016 Uttalelse til kommunenes vedtak i kommunereformen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1652016 PS 165/2016 Utvidet fylkeskommunal garanti for Østfold Bompengeselskap AS og Nedre Glomma bompengeselskap AS (Bypakke Nedre Glomma) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1662016 PS 166/2016 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr. 1. halvår 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1672016 PS 167/2016 Regionreform - status og videre prosess Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1682016 PS 168/2016 Oppsummering av internasjonalt arbeid andre halvår 2015 og første halvår 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1692016 PS 169/2016 Søknad om permisjon fra folkevalgte verv - Marlene Martin Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1702016 PS 170/2016 Høringsuttalelse. Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1712016 PS 171/2016 Søknad om medfinansiering til Interreg-prosjektet - Oppdraget, Entreprenørskapsutdanning for flyktninger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1722016 PS 172/2016 Prinsipper for fylkeskommunal finansieringsandel i eksterne prosjekter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1732016 PS 173/2016 Orientering om strategi for miljø- og energiarbeid i Østfold fylkeskommune knyttet til byggeprosjekter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1742016 PS 174/2016 Grønli gård - forslag om fredning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1752016 PS 175/2016 Høringssvar. Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1762016 PS 176/2016 Ny St Olav videregående skole - videre prosess og politiske vedtak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1772016 PS 177/2016 Valg av skjønnsmedlemmer i Østfold for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1782016 PS 178/2016 Møteplan for de folkevalgte organene 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1792016 PS 179/2016 Innspill. Halden kommune - kommunal planstrategi 2016-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1802016 PS 180/2016 Høring. Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur – foreløpig rapport Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1812016 PS 181/2016 Høring. Nye oppgaver til større kommuner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1822016 PS 182/2016 Orienteringssaker i fylkesutvalget 20. oktober 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1832016 PS 183/2016 Inspiria Science senter - søknad om tilskudd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE