eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 03 09 20170309 09.03.2017 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS262017 PS 26/2017 Konsekvenser av reduksjon i statsbudsjettet 2017 for Interreg Sverige/Norge og Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272017 PS 27/2017 Støtte til medfinansiering av EU- og Interregprosjekter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282017 PS 28/2017 Medfinansiering til videreføring av Interregprosjekt Framtiden er blå Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292017 PS 29/2017 Medfinansiering til videreføring av Interregprosjekt Grön tillväxt skog Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302017 PS 30/2017 Fordeling av statlige regionale utviklingsmidler for 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312017 PS 31/2017 Støtte til utvikling av yrkesfaglig bachelor som bygger på toårig teknisk fagskole - grunnlag for tildeling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322017 PS 32/2017 Meld. St. 9 - 2016-2017 - Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning - fylkeskommunalt perspektiv Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332017 PS 33/2017 Relokalisering og framtidig byggløsning for Østfold fylkeskommunale skole avdeling Nabbetorp Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342017 PS 34/2017 Makerspace - bibliotek som verksteder - et mulig Erasmus+ prosjekt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352017 PS 35/2017 Høring. Oppheving av vannscooterforskriften Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362017 PS 36/2017 Uttalelse. Halden kommune - 2. gangs offentlig ettersyn - oppfølging av innsigelser - kommunedelplan Sentrumsplan 2015 - 2027 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372017 PS 37/2017 Høringsuttalelse. Forslag til endring i kart- og planforskriften Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382017 PS 38/2017 Høring. Østlandssamarbeidets europapolitisk strategi 2017 - 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392017 PS 39/2017 Forespørsel fra valgkomitéen i Vegfinans AS -forslag til styremedlemmer/rullering av styremedlemmer i Vegfinans AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402017 PS 40/2017 Invitasjon til deltagelse på Almedalsuken og deltakelse på Arendalsuken 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412017 PS 41/2017 Høringssvar til Nasjonale faglige retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE