eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flerkulturelt råd Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 11 14 20181114 14.11.2018 12:00 Fylkeshuset, Sarpsborg Fredriksten Flerkulturelt råd
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS532018 PS 53/2018 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542018 PS 54/2018 Gjennomgang og endring av bestillingstilbudet Flex i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552018 PS 55/2018 Innspill og avklaringer til nye busstilbud i Moss og Rygge Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562018 PS 56/2018 Orientering om vedtak i styringsgruppe for bypakke Nedre Glomma - mulighetsstudie autonom buss Fredrikstad og Sarpsborg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572018 PS 57/2018 Redegjørelse for oppfølging av helsekonsekvensutredningen av forslaget til fylkesplanens samfunnsdel Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582018 PS 58/2018 Fordeling av regionale folkehelsemidler 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592018 PS 59/2018 Orientering - Status i arbeid for en bedre, mer inkluderende og helsefremmende russetid uten mobbing Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602018 PS 60/2018 Orienteringssaker for flerkulturelt råd 14. november 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE