eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 11 15 20181115 15.11.2018 10:00 Fylkeshuset, Sarpsborg Valdisholm Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS512018 PS 51/2018 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522018 PS 52/2018 Gjennomgang og endring av bestillingstilbudet Flex i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532018 PS 53/2018 Innspill og avklaringer til nye busstilbud i Moss og Rygge Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542018 PS 54/2018 Høring-endring i drosjereguleringen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552018 PS 55/2018 Orientering om vedtak i styringsgruppe for bypakke Nedre Glomma - mulighetsstudie autonom buss Fredrikstad og Sarpsborg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562018 PS 56/2018 Redegjørelse for oppfølging av helsekonsekvensutredningen av forslaget til fylkesplanens samfunnsdel Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572018 PS 57/2018 Fordeling av regionale folkehelsemidler 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582018 PS 58/2018 Orienteringssaker for fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 15. november 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE