eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret for Ungdommens Fylkesråd Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 05 29 20180529 29.05.2018 17:15 Fylkeshuset Fredriksten Styret for Ungdommens Fylkesråd
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS202018 PS 20/2018 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 - 2029 - fastsettelse av plan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212018 PS 21/2018 Regional plan for kultur 2018-2029- fastsettelse av plan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222018 PS 22/2018 Utfordringer knyttet til innfyll av gummigranulat i kunstgressbaner - Statusrapport pr juni 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232018 PS 23/2018 Nye St. Olav og Frederik II videregående skoler - valg av energidesign og miljøprofil Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242018 PS 24/2018 Kjøpsavtale for tomt til nye Frederik II vgs Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252018 PS 25/2018 Halden videregående skole samling i sentrum - alternative løsninger for samling av skolen i sentrum Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262018 PS 26/2018 Yrkes- og utdanningsmessa 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272018 PS 27/2018 Utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282018 PS 28/2018 Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050, stadfesting Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292018 PS 29/2018 Utredning av program for vaksinasjon mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302018 PS 30/2018 Føringer for fylkeskommunenes budsjettarbeid før sammenslåing til Viken fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312018 PS 31/2018 Økonomisk strategi - budsjettrammer 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322018 PS 32/2018 Årsregnskap 2017, Årsrapport 2017 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332018 PS 33/2018 Regional transportplan for Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342018 PS 34/2018 Søknad fra INSPIRIA Science Center om økonomisk støtte til prosjekt UngrØst Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352018 PS 35/2018 Status videregående skole som nærmiljøarena Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362018 PS 36/2018 Folkehelseprofil 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372018 PS 37/2018 Tildeling av midler i Mestring og mening 2. søknadsrunde Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382018 PS 38/2018 Status på Inkluderende Østfold sitt delprosjekt om ung frivillighet og demokratiutvikling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392018 PS 39/2018 Vurdering av ordningen Prosjektmidler for frivillige organisasjoner innen kultur og idrett Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402018 PS 40/2018 Internasjonalt samarbeid - rapportering høsten 2017 og våren 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412018 PS 41/2018 Fossilfri2030 - oppdatering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422018 PS 42/2018 Orienteringssaker for Ungdommens fylkesråd 29. mai 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE