eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 08 22 20180822 22.08.2018 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1182018 PS 118/2018 Møteplan for de folkevalgte organene 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192018 PS 119/2018 Suppleringsvalg - styret for grensekomiteen Värmland - Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202018 PS 120/2018 Reetablering og tilrettelegging av natur – aktuelle tiltak og videre opplegg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212018 PS 121/2018 Fylkesplan for Østfold, Østfold mot 2050, stadfesting av plandokumentet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222018 PS 122/2018 Oppfølging av manglende vedtakspunkt i FT-sak 61/2018 Årsregnskap 2017, Årsrapport 2017 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232018 PS 123/2018 Høringssak - Uttalelse fra Østfold fylkeskommune til rapporten "Inkluderende fellesskap for barn og unge" Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242018 PS 124/2018 Høringsuttalelse. Kommuneplanens samfunnsdel. Halden kommune 2018-2050 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1252018 PS 125/2018 Forskrift om utstedervirksomhet i Norge - høringsuttalelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1262018 PS 126/2018 Forslag om marint vern av Rauerfjorden- høring fra fylkesmannen i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272018 PS 127/2018 Finansiering og drift av etableringsfasen for «Nye Energiforum Østfold» Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1282018 PS 128/2018 Utsatt sak - søknad om støtte til beredskapsbåten i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1292018 PS 129/2018 Orienteringssaker i fylkesutvalget 22. august 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE