eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samferdselskomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 04 20190604 04.06.2019 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Samferdselskomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS132019 PS 13/2019 Tertialrapport pr 1. tertial 2019 og budsjettendringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142019 PS 14/2019 Årsregnskap 2018, Årsrapport 2018 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152019 PS 15/2019 Evaluering og status på driftskontrakt Ørje, Halden og felles grønt kontrakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162019 PS 16/2019 Tverrforbindelsene fv 114/115 og fv 120 - fremdrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172019 PS 17/2019 Kjøkøysund bru - forstudie om plassering av ny bru - skisseprosjekt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182019 PS 18/2019 Revidert byggeprogram for fylkesveier 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192019 PS 19/2019 Fravikssøknad fra vegnormal Fv.202, gang og sykkelveg fra Hovin-Holli, Spydeberg kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202019 PS 20/2019 Nasjonal transportplan 2022-2033 - orientering om prosess og Vikens innspill Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212019 PS 21/2019 Nasjonal Transportplan 2022-2033 - Østlandssamarbeidets innspill Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222019 PS 22/2019 Jordvern og oppretthold av jordarealstørrelser og- kvaliteter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232019 PS 23/2019 Regional plan for klima og energi til offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242019 PS 24/2019 Saksfremlegg plan for hovednett for sykkeltrafikk i Moss og Rygge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252019 PS 25/2019 Disponering av Samferdselskomiteens disposisjonskonto i 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE