eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 03 20 20190320 20.03.2019 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS212019 PS 21/2019 Overføring av investeringsmidler fra 2018 til 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222019 PS 22/2019 Budsjettering av fagskoleområdet, frie inntekter og lærlingetilskudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232019 PS 23/2019 Statlige fiskerihavner-anvendelse av forkjøpsrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242019 PS 24/2019 Overgangen fra Østfold fylkeskommune til Viken fylkeskommune - virknings- og sluttidspunkt i gjeldende og nytt godtgjøringsreglement Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252019 PS 25/2019 Ordning av eldre arkiv i Østfold - sluttrapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262019 PS 26/2019 Orientering - ombudsarbeid mot mobbing Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272019 PS 27/2019 Stans i arbeidet vedtatt gjennom økonomiplanen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282019 PS 28/2019 Medfinansieringssøknader 2019-1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292019 PS 29/2019 Årsmelding og handlingsplan Bynettverket i Østfold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302019 PS 30/2019 Høringsuttalelse. Reviderte bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel Eidsberg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312019 PS 31/2019 Rapportering som en del av fylkeskommunens klimaarbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322019 PS 32/2019 Fordeling av midler til administrasjon og drift av vannområdene i Østfold i 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332019 PS 33/2019 Innspill til jordbruksforhandlingene 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342019 PS 34/2019 Fossilfri 2030 – i egen virksomhet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352019 PS 35/2019 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2022-2027 og Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027 - høring av planprogram og hovedutfordringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362019 PS 36/2019 Orienteringssaker i fylkesutvalget 20. mars 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE