eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Opplæringskomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 04 20190604 04.06.2019 10:00 Mysen videregående skole Opplæringskomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS162019 PS 16/2019 Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i Østfold fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172019 PS 17/2019 Tertialrapport pr 1. tertial 2019 og budsjettendringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182019 PS 18/2019 Årsregnskap 2018, Årsrapport 2018 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192019 PS 19/2019 Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Eierskap- og driftsmodell Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202019 PS 20/2019 Forlengelse av samarbeidsavtale mellom Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune og INSPIRIA science center AS om folkehelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212019 PS 21/2019 Videreføring av Østfoldhelsa etter 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222019 PS 22/2019 Erfaringer fra vaksinasjonsprosjektet mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232019 PS 23/2019 "Østfoldskolen mot 2020", rapportering på tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242019 PS 24/2019 Fleksible kvalifiseringstilbud for Oppfølgingstjenestens målgrupper Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252019 PS 25/2019 Orienteringssak - Nasjonalt tilsyn - Voksnes rett til videregående opplæring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262019 PS 26/2019 Inkluderende Østfold (2014-2018). Rapportering på oppfølging fra mai 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272019 PS 27/2019 Årsrapport 2018 for Aktiv på dagtid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282019 PS 28/2019 Orientering om NDLA årsmelding 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292019 PS 29/2019 Årsrapport 2018 Østfoldhelsa Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302019 PS 30/2019 Inspiria årsrapport 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312019 PS 31/2019 Aktiv på dagtid 2019 - ekstra tildeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322019 PS 32/2019 Regional plan for klima og energi til offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332019 PS 33/2019 Orientering om solenergiprosjekt på Greåker videregående skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342019 PS 34/2019 Kartlegging av utstyrsbehovet for teknikk og industriell produksjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352019 PS 35/2019 Skoler som nærmiljøarena status 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362019 PS 36/2019 De videregående skolenes finansiering av skoleturer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372019 PS 37/2019 Status intensjonsavtaler med kommunene for flere læreplasser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382019 PS 38/2019 Rapportering på antall lærlinger/lærekandidater i Østfold fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392019 PS 39/2019 Lærlingråd i Østfold/Viken Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402019 PS 40/2019 Folkehelsemeldinga "Gode liv i eit trygt samfunn" (Meld.St.19 (2018-2019)) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412019 PS 41/2019 Rapport - regionale folkehelsemidler 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422019 PS 42/2019 Sluttrapport for prosjekt Helsefremmende lokalsamfunn, 2016-2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432019 PS 43/2019 Søknad om støtte til gjennomføring av samling for daglige ledere av Frivilligsentraler 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442019 PS 44/2019 Søknad - Fontenehuset "Ungprosjekt #SMS" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452019 PS 45/2019 Godkjenning som helsefremmende skole - Frederik II videregående skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE