eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 09 03 20140903 03.09.2014 10:00 Inspiria science center Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS532014 PS 53/2014 Gjennomgang av ordningen med tilrettelagt skoleskyss - spesialskyss Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542014 PS 54/2014 Kriterier for tilskudd til bygging av gangstier i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552014 PS 55/2014 Gang og sykkelsti gjennom forskuttering til kommunene når det gjøres inngrep langs veiskulderen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562014 PS 56/2014 Søknad om konsesjon for bygging av Spinnerifossen Kraftverk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572014 PS 57/2014 Orientering om fordeling av midler til vannforvaltning, vannregion Glomma. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582014 PS 58/2014 Samarbeidsavtale med Inspiria Science Center om nytt formidlings – og undervisningsopplegg for transport/samferdsel med fokus på temaene energi, miljø og helse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592014 PS 59/2014 Samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602014 PS 60/2014 Forslag til kollektivbetjening av Grålum -og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612014 PS 61/2014 Fylkesvei 22, Haakon VIIs vei, Halden Kommune - trafikkregulering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622014 PS 62/2014 Høringsutkast - Mål og strategier for regional elgforvaltning i Østfold 2015-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632014 PS 63/2014 Uttalelse. Forslag til endring i energilovforskriften og veileder for mindre vindkraftanlegg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642014 PS 64/2014 Uttalelse. Varsel om oppstart. Regional kraftsystemutredning for Oslo, Akershus og Østfold 2014-2034 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652014 PS 65/2014 Uttalelse. Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Riksantikvarens forslag til områder Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662014 PS 66/2014 Orienteringssaker i Samferdsel, miljø og klimakomiteen 3. september 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE