eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 09 04 20140904 04.09.2014 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS992014 PS 99/2014 Gang og sykkelsti gjennom forskuttering til kommunene når det gjøres inngrep langs veiskulderen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1002014 PS 100/2014 Orientering - årsrapport 2013 Regionale forskningsfond Oslofjordfondet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1012014 PS 101/2014 Samarbeidsalliansen Osloregionen - årsrapport for 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022014 PS 102/2014 Orientering om internasjonalisering i næringsutviklingsarbeidet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1032014 PS 103/2014 Osloregionens Europakontor - årsrapport 2013 og handlingsplan 2014 - 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042014 PS 104/2014 Oppsummering av internasjonale saker første halvår 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1052014 PS 105/2014 Status for oppfølging av internasjonalt ungdomsarbeid første halvår 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062014 PS 106/2014 Bruk av EU-programmene første halvår 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1072014 PS 107/2014 Internasjonal tematisk spissing - evaluering og rullering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082014 PS 108/2014 Status for innovasjonsarbeidet i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1092014 PS 109/2014 Inspiria science center - søknad om støtte til kunnskapsmagasinet Inspiriasjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102014 PS 110/2014 Oppstart av prosjektet Samfunnssikkerhet i planleggingen i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112014 PS 111/2014 Søknad om tilskudd til legging av fiberkabel i Aremark og Marker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122014 PS 112/2014 Konferanser som instrument i det regionale utviklingsarbeidet - konferansepolicy Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132014 PS 113/2014 Håndtering av henvendelsen fra styret for Stiftelsen Det Norske Blåseensemble om vertskommunerollen for orkesteret. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142014 PS 114/2014 Orientering om tildeling av rekruttering,likestilling og kompetansehevende midler i landbruket 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152014 PS 115/2014 Orientering om fordeling av midler til vannforvaltning, vannregion Glomma. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162014 PS 116/2014 Orientering om revidert budsjett for Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172014 PS 117/2014 Uttalelse. Kommuneplanens samfunnsdel. Eidsberg kommune 2015-2027 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182014 PS 118/2014 Uttalelse. Kommunedelplan for næring. Fredrikstad kommune 2014-2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192014 PS 119/2014 Orienteringssaker i fylkesutvalget 4. september 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202014 PS 120/2014 Ansettelsesreglement - revisjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212014 PS 121/2014 Justering av budsjetterte avskrivninger 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE