eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Næring og kulturkomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 11 17 20151117 17.11.2015 10:00 Fylkeshuset Næring og kulturkomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12015 PS 1/2015 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma og de norske delene av vannregion Västerhavet 2016 – 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22015 PS 2/2015 Opera Østfold - leie av utstyr Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32015 PS 3/2015 Såkornfond - kjøp av aksjer i Østfold og Follo nyskapingsfond Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42015 PS 4/2015 Østfold fylkeskommunes plan for internasjonalt samarbeid 2016 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52015 PS 5/2015 Regionale forskningsfond - Oslofjordfondet - bestillingsbrev 2016-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62015 PS 6/2015 Fredrikstad Seafoods AS - godkjenning av lokalitet - anmodning om tillatelse til å fatte administrativt vedtak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72015 PS 7/2015 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82015 PS 8/2015 EU Nettverk Viken - mobilisering til EUs forskningsprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92015 PS 9/2015 Skjærgårdstjenesten - Søknad om støtte til ny båt - Nordre enhet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102015 PS 10/2015 Søknad om treårig kunstprosjekt ved Hydrogenfabrikken- kunsthall i regi av Østfold kunstsenter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112015 PS 11/2015 Punkt Ø - søknad om støtte til Barn og unges kunstsenter på Alby Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122015 PS 12/2015 Oppnevning av medunderskrivere for valgperioden 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132015 PS 13/2015 Intern høring - utkast til handlingsprogram Næringsriket Østfold 2016-2026 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142015 PS 14/2015 Pilotordning for støtte til utviklingsmiljø og samlokalisering av etablerere/gründere Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152015 PS 15/2015 Østfold fylkeskommune som partner i Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) innen Energy Informatics Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162015 PS 16/2015 Samarbeidsavtale mellom Østfold fylkeskommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172015 PS 17/2015 Oppfølging av vedtak i Økonomiplan 2016-19 om evaluering av Kompetanseoffensiven, VRI og Partnerskapsfondet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182015 PS 18/2015 Søknad om prosjektstøtte til Connect Østlandet 2015-2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192015 PS 19/2015 Søknad om økonomisk støtte - Kvinner i skogbruket Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202015 PS 20/2015 Søknad om tilskudd til mobilisering for økt bruk av tre Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212015 PS 21/2015 Fremtidsmat - mat for bedre helse - søknad om midler til klyngeutvikling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222015 PS 22/2015 Viken Filmsenter AS - vurdering av ny organisasjonsform Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232015 PS 23/2015 Tour of Norway 2016 - søknad om tilskudd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242015 PS 24/2015 Høringsuttalelse. Konsekvenser av en mulig lisensordning for pengespill Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252015 PS 25/2015 Mulighetsdokument for et Regionalt Kompetansesenter for Idrett Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262015 PS 26/2015 Kulturkortet KODE- vurdering av videreføring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272015 PS 27/2015 Søknad om omgjøring av vedtak for VisitØstfold AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282015 PS 28/2015 Utkast til forvaltningsplan for villsvin Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292015 PS 29/2015 Valg av utvelgelseskomite for Årets Østfoldtalent 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE