eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 10 29 20151029 29.10.2015 09:00 Støtvig hotell, Larkollen Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12015 PS 1/2015 Godkjenning av fylkestingsvalget 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22015 PS 2/2015 Godkjenning og oppnevning av valgkomité for valg av medlemmer og varamedlemmer til kollegiale organer, statlige nemnder og samarbeidsarenaer 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32015 PS 3/2015 Valg av fylkesutvalg 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42015 PS 4/2015 Valg av fylkesordfører og fylkesvaraordfører 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52015 PS 5/2015 Valg av kontrollutvalg, leder og nestleder 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62015 PS 6/2015 Valg av opplæringskomiteen, leder og nestleder 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72015 PS 7/2015 Valg av samferdselskomiteen, leder og nestleder 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82015 PS 8/2015 Valg av næring og kulturkomiteen, leder og nestleder 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92015 PS 9/2015 Valg av administrasjonsutvalg og forhandlingsutvalg, leder og nestleder 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102015 PS 10/2015 Valg av særskilt klagenemnd for forvaltningssaker 2015 - 2019, leder og nestleder Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112015 PS 11/2015 Valg av styret for Østfoldhelsa og leder 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122015 PS 12/2015 Valg av fylkeskommunens representasjon i Østfoldrådet 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132015 PS 13/2015 Valg av fylkeskommunens representanter til KS fylkesmøte og KS landsting 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142015 PS 14/2015 Valg av medlemmer og varamedlemmer til politiske utvalg i Østlandssamarbeidet 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152015 PS 15/2015 Valg av fylkeskommunens kandidater til styret for Oslofjordfondet 2016 - 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162015 PS 16/2015 Valg av representanter til nasjonalparkstyret for Ytre Hvaler nasjonalpark 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172015 PS 17/2015 Tertialrapport pr 2. tertial og budsjettregulering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182015 PS 18/2015 Høring. Forslag om administrasjonssted for de nye politidiskriktene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192015 PS 19/2015 Innspill - ny langtidsplan for forsvarssektoren Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE