eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 12 02 20151202 02.12.2015 00:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS492015 PS 49/2015 Reglement for yrkesopplæringsnemnda - endring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202015 PS 20/2015 Valg av representanter til det regionale rovviltutvalget for Oslo, Akershus og Østfold 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212015 PS 21/2015 Valg av eldrerådet i Østfold fylkeskommune 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222015 PS 22/2015 Valg av fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232015 PS 23/2015 Valg av flerkulturelt råd og leder 2016-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242015 PS 24/2015 Valg av styret til Akershus og Østfold fylkesrevisjon 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252015 PS 25/2015 Valg av distriktsprogramrådet, leder og nestleder 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262015 PS 26/2015 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma og de norske delene av vannregion Västerhavet 2016 – 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272015 PS 27/2015 Valg av tomt for nye Frederik II videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282015 PS 28/2015 Helhetlig fag- og yrkesopplæring i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292015 PS 29/2015 Høring. KVU for Østre linjes forbindelse mot Oslo Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302015 PS 30/2015 Høring. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - revisjon 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312015 PS 31/2015 Vurdering av YSK (yrkes- og studiekompetanse) tilbudet i fremtiden Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322015 PS 32/2015 Opera Østfold - leie av utstyr Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332015 PS 33/2015 Vurdering om enkelte fylkesveier bør omklassifiseres til riksvei Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342015 PS 34/2015 Statusrapportering på handlingsplan for full lærlingedekning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352015 PS 35/2015 Såkornfond - kjøp av aksjer i Østfold og Follo nyskapingsfond Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362015 PS 36/2015 Høring. Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372015 PS 37/2015 Oppsummering av internasjonalt arbeid første halvår 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382015 PS 38/2015 Østfold fylkeskommunes plan for internasjonalt samarbeid 2016 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392015 PS 39/2015 Østfold fylkeskommunes handlingsplan for internasjonalt ungdomsarbeid 2016 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402015 PS 40/2015 Regionale forskningsfond - Oslofjordfondet - bestillingsbrev 2016-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412015 PS 41/2015 Forslag til lokal inntaksforskrift Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422015 PS 42/2015 Fredrikstad Seafoods AS - godkjenning av lokalitet - anmodning om tillatelse til å fatte administrativt vedtak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432015 PS 43/2015 Investeringsregnskap 2015 - saldering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442015 PS 44/2015 Reglement for attestasjon og anvisning - revidering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452015 PS 45/2015 Vurdering av mulige tilknytningspunkter mellom E6 og fv. 114 - ny behandling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462015 PS 46/2015 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472015 PS 47/2015 Forslag til investeringsprogram fylkesveier 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482015 PS 48/2015 Søknad om fritak fra folkevalgte fra folkevalgte verv - Frederikke Stensrød Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502015 PS 50/2015 Rådmannsskifte i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE