eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 11 18 20151118 18.11.2015 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS52015 PS 5/2015 Valg av eldrerådet i Østfold fylkeskommune 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62015 PS 6/2015 Valg av fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72015 PS 7/2015 Valg av flerkulturelt råd og leder 2016-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82015 PS 8/2015 Valg av styret til Akershus og Østfold fylkesrevisjon 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92015 PS 9/2015 Valg av distriktsprogramrådet, leder og nestleder 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102015 PS 10/2015 Valg av yrkesopplæringsnemnda 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112015 PS 11/2015 Valg av fylkeskommunens representant til styret for Samarbeidsalliansen Osloregionen 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122015 PS 12/2015 Valg av fylkeskommunens kandidat til styret for Osloregionens Europakontor 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132015 PS 13/2015 Valg av fylkeskommunens representanter i Oslofjordens friluftsråd 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142015 PS 14/2015 Valg av fylkeskommunens representanter til regionrådene 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152015 PS 15/2015 Valg av fylkeskommunens representant til regionalparkrådet i Regionalpark Haldenkanalen 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162015 PS 16/2015 Valg av fylkeskommunens representasjon til styringsgruppa i Biogass Oslofjord 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172015 PS 17/2015 Valg av fylkeskommunes representasjon i styringsgruppen for næringsutviklingsprosjekt i Mosseregionen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182015 PS 18/2015 Valg av fylkeskommunens representanter til omstillingsutvalget 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192015 PS 19/2015 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma og de norske delene av vannregion Västerhavet 2016 – 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202015 PS 20/2015 Valg av tomt for nye Frederik II videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212015 PS 21/2015 Høring. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - revisjon 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222015 PS 22/2015 Opera Østfold - leie av utstyr Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232015 PS 23/2015 Oppsummering av internasjonalt arbeid første halvår 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242015 PS 24/2015 Østfold fylkeskommunes plan for internasjonalt samarbeid 2016 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252015 PS 25/2015 Østfold fylkeskommunes handlingsplan for internasjonalt ungdomsarbeid 2016 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262015 PS 26/2015 Investeringsregnskap 2015 - saldering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272015 PS 27/2015 Reglement for attestasjon og anvisning - revidering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282015 PS 28/2015 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292015 PS 29/2015 Oppnevning av medunderskrivere for valgperioden 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302015 PS 30/2015 Resultater fra markedsanalyse og avklaring av nytt busstilbud mellom Østfold og region Värmland Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312015 PS 31/2015 Orientering. Videre felles planlegging av veg og jernbane over Glomma i Sarpsborg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322015 PS 32/2015 Knutepunkt for kollektivtrafikken og tilliggende områder - innspill til Østlandssamarbeidet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332015 PS 33/2015 Utvidelse av tilbud med skysskort i videregående opplæring og noen andre billettjusteringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342015 PS 34/2015 Støtte til hurtigladere i Halden og på Momarken Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352015 PS 35/2015 Håndtering av merverdiavgift når private aktører sørger for fylkeskommunal infrastruktur Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362015 PS 36/2015 Tiltak for miljøvennlige arbeidsreiser i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372015 PS 37/2015 Skjærgårdstjenesten - Søknad om støtte til ny båt - Nordre enhet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382015 PS 38/2015 Punkt Ø - søknad om støtte til Barn og unges kunstsenter på Alby Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392015 PS 39/2015 EU Nettverk Viken - mobilisering til EUs forskningsprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402015 PS 40/2015 Søknad om treårig kunstprosjekt ved Hydrogenfabrikken- kunsthall i regi av Østfold kunstsenter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412015 PS 41/2015 Bevilgning av disponerte midler fra Regionalt Utviklingsfond Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422015 PS 42/2015 Orientering om status for regionreformen og naboprat med Akershus fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432015 PS 43/2015 Rutebåten MS Hvaler - søknad fra stiftelsen D/S Hvaler om tilskudd til videre restaureringsarbeid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442015 PS 44/2015 Videreutvikling av Ungdommens fylkesråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452015 PS 45/2015 Ny behandling - Næringsriket Østfold - Handlingsprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462015 PS 46/2015 Høringsuttalelse. Forslag til endring i plandelen av plan- og bygningsloven Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472015 PS 47/2015 Høringsuttalelse. Sarpsborg kommune - begrenset høring av mindre endring i Kommuneplanens arealdel 2015-202 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482015 PS 48/2015 Høringsuttalelse. Eidsberg kommune - Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - ny begrenset høring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492015 PS 49/2015 Vurdering av videre deltakelse i samarbeidsavtalen med kommuner i Latvia og Aremark, Marker, Spydeberg og Rømskog kommuner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502015 PS 50/2015 OECD territorial review - utviklingsaksen Oslo-Gøteborg-København Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512015 PS 51/2015 Nordsjøkommisjonen - status i pågående prosesser Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522015 PS 52/2015 Orienteringssaker i fylkesutvalget 18. november 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532015 PS 53/2015 Interpellasjon. Tiltak for å snu synkende valgdeltakelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542015 PS 54/2015 Erverv av eiendom - orientering om status Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE