eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samferdselskomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 11 17 20151117 17.11.2015 10:00 Fylkeshuset Samferdselskomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12015 PS 1/2015 Høring. KVU for Østre linjes forbindelse mot Oslo Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22015 PS 2/2015 Høring. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - revisjon 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32015 PS 3/2015 Vurdering om enkelte fylkesveier bør omklassifiseres til riksvei Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42015 PS 4/2015 Østfold fylkeskommunes plan for internasjonalt samarbeid 2016 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52015 PS 5/2015 Vurdering av mulige tilknytningspunkter mellom E6 og fv. 114 - ny behandling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62015 PS 6/2015 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72015 PS 7/2015 Forslag til investeringsprogram fylkesveier 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82015 PS 8/2015 Oppnevning av medunderskrivere for valgperioden 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92015 PS 9/2015 Resultater fra markedsanalyse og avklaring av nytt busstilbud mellom Østfold og region Värmland Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102015 PS 10/2015 Orientering. Videre felles planlegging av veg og jernbane over Glomma i Sarpsborg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112015 PS 11/2015 Knutepunkt for kollektivtrafikken og tilliggende områder - innspill til Østlandssamarbeidet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122015 PS 12/2015 Utvidelse av tilbud med skysskort i videregående opplæring og noen andre billettjusteringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132015 PS 13/2015 Støtte til hurtigladere i Halden og på Momarken Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142015 PS 14/2015 Håndtering av merverdiavgift når private aktører sørger for fylkeskommunal infrastruktur Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152015 PS 15/2015 Tiltak for miljøvennlige arbeidsreiser i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162015 PS 16/2015 Gjennomgang av Transporttjenesten for funksjonshemmede i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172015 PS 17/2015 Status for linje 465 Østfoldringen og mulig omlegging av tilbudet for å betjene Kalnes Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182015 PS 18/2015 Opparbeiding av nye busslommer langs fylkesveg 581 Nordbyveien på Hafslundsøy Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192015 PS 19/2015 Videre arbeid med løsninger for gående og syklende Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202015 PS 20/2015 Fylkesvei 110 Begby - Borge kirke - valg av trase for gang og sykkelvei Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212015 PS 21/2015 Høring. Forslag til endring i yrkestransportloven Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE