eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Næring og kulturkomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 08 20160608 08.06.2016 09:00 Remmen kunnskapspark, Halden Næring og kulturkomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS392016 PS 39/2016 Mulighetsstudie - Viken Filmsenter AS - mulig samordning med Oslo kommune fra 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402016 PS 40/2016 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling 2016 og fordeling av rente- og inndratte midler 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412016 PS 41/2016 Telemarkforsknings evalueringsrapport av region- og distriktsoperaene Operasjon operanasjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422016 PS 42/2016 Forvaltningsplan for villsvin Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432016 PS 43/2016 Utvidet jakttid på elg i Østfold 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442016 PS 44/2016 Fastsettelse av forskrift om utvidet jakt på kanadagås i Aremark kommune 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452016 PS 45/2016 Høring av ny forskrift om jakt og fangsttider 2017-2022 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462016 PS 46/2016 Regionale forskningsfond Oslofjordfondet - årsrapport 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472016 PS 47/2016 Årsregnskap 2015, Årsrapport 2015 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482016 PS 48/2016 Tertialrapport pr 1. tertial 2016 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492016 PS 49/2016 Økonomiplan 2017 - 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502016 PS 50/2016 Friluftslivets år 2015 - frivilligheten og fremtiden Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512016 PS 51/2016 Østfold fylkeskommunes deltagelse i EU kulturprogram Creative Europe: Mellemrum Encounter - Moss og IN SITU Focus 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522016 PS 52/2016 Prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532016 PS 53/2016 Planprogram - Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542016 PS 54/2016 Deltagelse i prosjekt Gyrofri - Risiko for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Oslofjorden Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552016 PS 55/2016 Medlemsskap i Gassforum Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562016 PS 56/2016 Peer Review - en internasjonal gjennomgang av arbeidet i vannregion Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572016 PS 57/2016 Opprettelse av virtuelt ekspertsenter for anskaffelser av utvalgte klimaløsninger - Søknad til Miljødirektoratet om midler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582016 PS 58/2016 Halden gamle politikammer og fengsel - Forslag om fredning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592016 PS 59/2016 Det grønne skiftet - status Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602016 PS 60/2016 Deltakelse i Horisont2020-prosjekt om klima- og energiplanlegging Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612016 PS 61/2016 Høringsuttalelse til NOU 2015/16 Overvann i byer og tettsteder - som problem og ressurs Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622016 PS 62/2016 Inkubatorstøtte 2016 Smartville Incubator Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632016 PS 63/2016 Støtte til kulturproduksjoner 2. halvår 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642016 PS 64/2016 Status og arbeidet videre med Guldkorn SA Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652016 PS 65/2016 Søknad fra Energiforum Østfold om tilskudd til drift av forumet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662016 PS 66/2016 VisitØstfold AS - orientering og status Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672016 PS 67/2016 Søknad om forprosjekt - Opplevelsessenter Høytorp Fort Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682016 PS 68/2016 Fordeling av statlige vilt- og friluftsmidler 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692016 PS 69/2016 Krafttak for kysttorsk i Ytre Hvaler og Færder Nasjonalparker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702016 PS 70/2016 Søknad om støtte til finansiering av ØQ - foregangsfylker for økt økologisk forbruk i storhusholdninger Oslo, Akershus og Østfold 2016 - utsatt sak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712016 PS 71/2016 Søknad om økonomisk støtte til revisjon av verdiskapingsanalysen for Østfoldlandbruket Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE