eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 12 10 20151210 10.12.2015 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS592015 PS 59/2015 Valg av leder og representanter til vannregionutvalg og vannområdeutvalg - Vannregion Glomma 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602015 PS 60/2015 Valg av fylkeskommunens representant til styret for Haldenvassdragets kanalselskap AS 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612015 PS 61/2015 Valg av fylkeskommunens representant i GO-rådet, Gøteborg-Oslosamarbeidet 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622015 PS 62/2015 Valg av representanter til styringsgruppa og referansegruppa for Bypakke Nedre Glomma og Mossereionen 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632015 PS 63/2015 Valg av representant til årsmøtet og kandidat til styret for opplæringskontoret for offentlig sektor 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642015 PS 64/2015 Valg av Østfold fylkeskommunes medlem i representantskapet VIGO IKS 2015 -2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652015 PS 65/2015 Valg av representant til styret for Ungt Entreprenørskap Østfold 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662015 PS 66/2015 Valg av representasjon til representantskapet for tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672015 PS 67/2015 Valg av representasjon til representantskapet i Østfold interkommunale arkivselskap IKS 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682015 PS 68/2015 Valg av fylkeskommunens medlemmer til representantskapet for Sparebank 1 Østfold Akershus 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692015 PS 69/2015 Valg av representanter til planlegging og deltakelse på vennskapsbesøk 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702015 PS 70/2015 Valg av representanter til rådet for Østfold Opera 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712015 PS 71/2015 Valg av representasjon til styret for Østfold kunstnersenter 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722015 PS 72/2015 Valg av representant til styringsgruppen for idrettspolitisk konferanse 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732015 PS 73/2015 Mandat for å utrede Interkommunale idrettsanlegg i Østfold – behov for idrettsfasiliteter som følger av skolebruksplanen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742015 PS 74/2015 Valg av fylkeskommunens representant til Grensekomiteen Värmland - Østfold 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752015 PS 75/2015 Tilleggsbevilgning til Grön tillväxt skog Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762015 PS 76/2015 Godkjenning av prioriterte utfordringer og planbehov i Regional planstrategi 2016-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772015 PS 77/2015 Høringsuttalelse. Endringer i personvalgreglene ved stortingsvalg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782015 PS 78/2015 Høring. Forslag til endringer i valgloven Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792015 PS 79/2015 Fremdrift i arbeidet med tilbudsstruktursaker og planlegging av nye St. Olav videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802015 PS 80/2015 Uttalelse. 3. gangs behandling av kommuneplanens arealdel Hobøl 2015 - 2026 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812015 PS 81/2015 Fullmakt til Statens vegvesen for å inngå forlik i sluttoppgjøret med entreprenør - utbygging Spikerbukta bru Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822015 PS 82/2015 Høring - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832015 PS 83/2015 Suppleringsvalg etter Frederikke Stensrød Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842015 PS 84/2015 Orienteringssaker i fylkesutvalget 10. desember 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852015 PS 85/2015 Budsjett 2016 - fordeling av bevilgninger til rammeområdene på funksjoner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE