eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 02 11 20160211 11.02.2016 10:00 Refsnes Gods, Moss Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12016 PS 1/2016 Valg av nestleder i flerkulturelt råd 2016 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22016 PS 2/2016 Valg av nestleder til fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2016-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32016 PS 3/2016 Videreutvikling av Ungdommens fylkesråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42016 PS 4/2016 Endringer i Østfold fylkeskommunes årsbudsjett for 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52016 PS 5/2016 Overføring av investeringsmidler fra 2015 til 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62016 PS 6/2016 Revidering - forskuttering av midler til byggeplanlegging neste fase av Bypakke Nedre Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72016 PS 7/2016 Østfold fylkeskommunes plan for internasjonalt samarbeid 2016 - 2019 - utsatt sak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82016 PS 8/2016 Klima Østfold forslag til ny handlingsplan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92016 PS 9/2016 Østfold tar bussen - disponering av stimuleringsmidler for økt bussbruk i 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102016 PS 10/2016 Forlengelse av avtale om busstjenester i Moss, Halden og Askim for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112016 PS 11/2016 Tiltak for miljøvennlige arbeidsreiser i Østfold fylkeskommune - utsatt sak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122016 PS 12/2016 Melding. Infrastrukturprosjekter innen Interreg VB Østersjøprogrammet - TENTacle og Scandria2act Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132016 PS 13/2016 Solfylket Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142016 PS 14/2016 Søknad om støtte til tiltaket ekspert med fokus på grensehinder for næringslivet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152016 PS 15/2016 Fordeling av statlige regionale utviklingsmidler - post 551.60 - for 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162016 PS 16/2016 Planprogram - Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172016 PS 17/2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 - debatthefte KS spør Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182016 PS 18/2016 Suppleringsvalg til styret for Høgskolen i Østfold styreperioden 2013 - 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192016 PS 19/2016 Valg av representasjon til styringsgruppen for interregprosjektet Ren kystlinje 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202016 PS 20/2016 Valg av fylkeskommunens styremedlemmer i styret for Oslofjordfondet 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212016 PS 21/2016 Valg av representasjon til partnerskapet i landbruket 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222016 PS 22/2016 Valg av medlemmer til generalforsamlingen i sparebankstiftelsen DnB 2016 - 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232016 PS 23/2016 Høringsuttalelse. Trøgstad kommune - kommuneplanens arealdel - nye og endrede planbestemmelser Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242016 PS 24/2016 Høringsuttalelse. Flypassasjeravgift - endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252016 PS 25/2016 Regional planstrategi 2016-2019. Godkjenning av høringsforslag og vedtak om høring. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262016 PS 26/2016 NIBR-rapport - EU-programmer - deltagelse og nytte for kommunesektoren Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272016 PS 27/2016 Orienteringssaker i fylkesutvalget 11. februar 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282016 PS 28/2016 Østfold barne- og ungdomsråd (ØBUR) - status nå og videre arbeid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292016 PS 29/2016 Spydeberg kommune - kommuneplanens arealdel 2015-2027 - oppfølging av innsigelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302016 PS 30/2016 Valg av fylkeskommunens representant i styret for stiftelsen Spydeberg Prestegård 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312016 PS 31/2016 Valg av styret for Østfoldhelsa - endring av fylkeskommunens oppnevning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322016 PS 32/2016 Valg av fylkeskommunens representasjon til jubileumskomiteen for Fredrikstad byjubileum 450 år Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE