eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Næring og kulturkomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 02 10 20160210 10.02.2016 09:00 Fylkeshuset Valdisholm Næring og kulturkomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12016 PS 1/2016 Fylkesscene og bruk av statlige øremerkede midler fra Desentralisert ordning for kulturbygg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22016 PS 2/2016 Planprogram - Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32016 PS 3/2016 Søknad om støtte til tiltaket ekspert med fokus på grensehinder for næringslivet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42016 PS 4/2016 Fordeling av statlige regionale utviklingsmidler - post 551.60 - for 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52016 PS 5/2016 Solfylket Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62016 PS 6/2016 Klima Østfold forslag til ny handlingsplan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72016 PS 7/2016 Strategi for bioøkonomi - status for arbeidet ved årsskiftet 2015-2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82016 PS 8/2016 Etablererservice Østfold 2016-2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92016 PS 9/2016 Anbefalinger fra Hovedstyret for opplevelsesnæring til søknad om finansiering behandlet 27. november 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102016 PS 10/2016 Innspill til jordbruksforhandlingene 2016 fra Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112016 PS 11/2016 Handlingsprogram 2016 - rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122016 PS 12/2016 Kriterier for tildeling av statlige viltfondsmidler og overføring til fylkeskommunalt viltfond 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132016 PS 13/2016 Retningslinjer for fordeling av midler i Turskiltprosjektet 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142016 PS 14/2016 Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152016 PS 15/2016 Støtte til kulturproduksjoner 1. halvår 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162016 PS 16/2016 Opera Østfold og statens andel av ordinært driftstilskudd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172016 PS 17/2016 Prosjektmidler 2016 – frivillige organisasjoner innen kultur og idrett Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182016 PS 18/2016 Kriterier for tildeling av statlige friluftsmidler 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192016 PS 19/2016 Tilskuddsordning for større arrangementer som profilerer Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202016 PS 20/2016 Støtteordning for større arrangementer - Rulleski Grand prix 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212016 PS 21/2016 Studium Actoris - Søknad om økt driftstilskudd for 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE