eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Yrkesopplæringsnemnda Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 02 20160602 02.06.2016 08:30 Fylkeshuset, Sarpsborg Fredriksten Yrkesopplæringsnemnda
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS162016 PS 16/2016 Skolebruksplan del 3 - 2016 - 2026 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172016 PS 17/2016 Søknad om prosjektmidler til fagskolebachelorutdanning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182016 PS 18/2016 Opplæringskontorenes funksjon og samarbeid med opplæringsavdelingen, med handlingsplan for videre arbeid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192016 PS 19/2016 Felles rutiner og praksis for fraværsoppfølging i de videregående skolene i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202016 PS 20/2016 Avslutning av fylkesmannens tilsyn med Østfold fylkeskommunes forsvarlige system av godkjenning, oppfølging og veiledning av lærebedrifter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212016 PS 21/2016 Statusrapportering på handlingsplan for full læreplassdekning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222016 PS 22/2016 Valg av observatør til yrkesopplæringsnemnda Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232016 PS 23/2016 Kompetansehevingsprogram for EUs utdanningsprogram Erasmus + Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242016 PS 24/2016 Riksrevisjonens undersøkelse av ungdom utenfor opplæring og arbeid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252016 PS 25/2016 Ernæringsfremmende allmenndannelse og skolefruktordningen. Resultater fra en masteroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262016 PS 26/2016 Oppnevning av prøvenemnder for perioden 2016 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272016 PS 27/2016 Delegering av myndighet til faglig vurdering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282016 PS 28/2016 Årsregnskap 2015, Årsrapport 2015 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292016 PS 29/2016 Økonomiplan 2017 - 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302016 PS 30/2016 Orienteringssaker i yrkesopplæringsnemnda 2. juni 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE