eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 04 21 20160421 21.04.2016 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS172016 PS 17/2016 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182016 PS 18/2016 Forvaltningsrevisjon - Måloppnåelse innen tannhelseområdet i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192016 PS 19/2016 Forvaltningsrevisjon - Overordnet styring på samferdselsområdet i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202016 PS 20/2016 Endringer i retningslinjer for skoleskyss for videregående skoler og grunnskolen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212016 PS 21/2016 Forlengelse av driftskontraktene Halden og Ørje og utlysning av grøntkontrakt Øst Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222016 PS 22/2016 Bompengereformen - ny organisering av bompengeselskap Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232016 PS 23/2016 Erfaringer og resultater fra forsøk med kvalifiseringsklasser for ungdom i Oppfølgingstjenestens målgruppe og anbefalinger for veien videre Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242016 PS 24/2016 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold 2014/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252016 PS 25/2016 Prøveinntak - status og mulige konsekvenser skoleåret 2016 - 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262016 PS 26/2016 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr 2. halvår 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272016 PS 27/2016 Næringsriket Østfold - forslag til rammeprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282016 PS 28/2016 Høring. Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292016 PS 29/2016 Årsmelding 2015 - elev- og lærlingombudet i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302016 PS 30/2016 Årsberetning 2015 - Flerkulturelt råd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312016 PS 31/2016 Årsberetning 2015 - Østfold fylkeskommunale eldreråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322016 PS 32/2016 Årsberetning 2015 - Fylkesrådet for funksjonshemmede Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332016 PS 33/2016 Årsmelding 2015 - Ungdommens fylkesråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342016 PS 34/2016 Regionreformen - videre prosess Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352016 PS 35/2016 Melding. Overordnet arbeidsgiverstrategi for Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362016 PS 36/2016 Mindretallsanke. Planlagt bruk av avsatte midler til tverrforbindelsen fv 120 og fv 114/115 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372016 PS 37/2016 Ansettelse i stillingen som fylkesrådmann - Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382016 PS 38/2016 Interpellasjon. Gjenåpning av persontrafikk på Østre linje - strekningen Mysen-Rakkestad-Sarpsborg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE