eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 22 20160622 22.06.2016 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS392016 PS 39/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsmelding 2015 fra styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon EPHORTE
0 PS402016 PS 40/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsmelding 2015 fra styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat EPHORTE
0 PS412016 PS 41/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Regionreform - Vurderinger og videre prosess EPHORTE
0 PS422016 PS 42/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Nasjonal transportplan 2018 - 2029 - uttalelse til transportetatenes grunnlagsdokument EPHORTE
0 PS432016 PS 43/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bompengereformen - Nedre Glomma Bompengeselskap AS mulige inntreden i det regionale bompengekonsernet - Vegfinans AS EPHORTE
0 PS442016 PS 44/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bompengereformen - Østfold Bompengeselskap AS mulige inntreden i det regionale bompengekonsernet - Vegfinans As EPHORTE
0 PS452016 PS 45/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidert byggeprogram for fylkesveier 2016 EPHORTE
0 PS462016 PS 46/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fravik fra vegnormalene på fv 128 i Spydeberg EPHORTE
0 PS472016 PS 47/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om prosjektmidler til fagskolebachelorutdanning EPHORTE
0 PS482016 PS 48/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Statusrapportering på handlingsplan for full læreplassdekning EPHORTE
0 PS492016 PS 49/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Opplæringskontorenes funksjon og samarbeid med opplæringsavdelingen, med handlingsplan for videre arbeid EPHORTE
0 PS502016 PS 50/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Felles rutiner og praksis for fraværsoppfølging i de videregående skolene i Østfold fylkeskommune EPHORTE
0 PS512016 PS 51/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Regional transportplan for Østfold mot 2050 - handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017 - 2020 EPHORTE
0 PS522016 PS 52/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Omklassifisering av kommunale gang- og sykkelveier til fylkeskommunale veier EPHORTE
0 PS532016 PS 53/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Avklaring av omfang og finansiering ved oppgradering av Sarpsborg bussterminal EPHORTE
0 PS542016 PS 54/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mulighetsstudie - Viken Filmsenter AS - mulig samordning med Oslo kommune fra 2017 EPHORTE
0 PS552016 PS 55/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling 2016 og fordeling av rente- og inndratte midler 2015 EPHORTE
0 PS562016 PS 56/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Telemarkforsknings evalueringsrapport av region- og distriktsoperaene Operasjon operanasjon EPHORTE
0 PS572016 PS 57/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Presisering av retningslinjer for tildeling av investeringstilskudd til ideelle organisasjoner som driver videregående skole EPHORTE
0 PS582016 PS 58/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Avslutning av fylkesmannens tilsyn med Østfold fylkeskommunes forsvarlige system av godkjenning, oppfølging og veiledning av lærebedrifter EPHORTE
0 PS592016 PS 59/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forvaltningsplan for villsvin EPHORTE
0 PS602016 PS 60/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utvidet jakttid på elg i Østfold 2016 EPHORTE
0 PS612016 PS 61/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fastsettelse av forskrift om utvidet jakt på kanadagås i Aremark kommune 2016 EPHORTE
0 PS622016 PS 62/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring av ny forskrift om jakt og fangsttider 2017-2022 EPHORTE
0 PS632016 PS 63/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ny kostnadsfordeling vedrørende utviklingskostnader for fagsystemer knyttet til Vigo IKS EPHORTE
0 PS642016 PS 64/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Østfold Energi - styrestørrelse og eierskap ved kommune- og fylkessammenslåinger EPHORTE
0 PS652016 PS 65/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av skatteutvalg for perioden 1. juli 2016 - 31. desember 2019 EPHORTE
0 PS662016 PS 66/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svinesundskomiteen - årsberetning 2015 EPHORTE
0 PS672016 PS 67/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsrapport for Østfoldhelsa 2015 EPHORTE
0 PS682016 PS 68/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Østlandssamarbeidets årsrapport for 2015 EPHORTE
0 PS692016 PS 69/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Regionale forskningsfond Oslofjordfondet - årsrapport 2015 EPHORTE
0 PS702016 PS 70/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsregnskap 2015, Årsrapport 2015 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk EPHORTE
0 PS712016 PS 71/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tertialrapport pr 1. tertial 2016 og budsjettendringer EPHORTE
0 PS722016 PS 72/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Skolebruksplan del 3 - 2016 - 2026 EPHORTE
0 PS732016 PS 73/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Økonomiplan 2017 - 2020 EPHORTE
0 PS742016 PS 74/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Det grønne skiftet - status EPHORTE
0 PS752016 PS 75/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Grunngitt spørsmål om fylkeskommunens eierskap i Rygge sivile lufthavn AS EPHORTE
Versjon:5.2.2.1