eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 09 22 20160922 22.09.2016 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS782016 PS 78/2016 Utsatt sak. Regional helseoversikt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792016 PS 79/2016 Handlingsprogram 2016-2019 for Regional plan for folkehelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802016 PS 80/2016 Regional planstrategi - tilleggsvurdering og ny anbefaling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812016 PS 81/2016 Fylkesplanen - oppstart av rullering og forslag til planprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822016 PS 82/2016 Status innkjøpsstrategi og innkjøpsarbeidet i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832016 PS 83/2016 Partnerskapet Østfoldrådet - rolle, oppgaver og organisering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842016 PS 84/2016 Justering av budsjetterte avskrivninger og amortisering av tidligere års premieavvik Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852016 PS 85/2016 Kameraovervåking i Hvalertunnelen - overskridelse av kostnadsanslaget Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862016 PS 86/2016 Uttalelse fra Østfold fylkeskommune angående søknader om godkjenning av skoler etter friskoleloven Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872016 PS 87/2016 Yrkesretting av fellesfag - FYR Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882016 PS 88/2016 Rygge Sivile lufthavn – overtakelse og nedskrivning av verdier Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892016 PS 89/2016 Norsk Digital LæringsArena - årsmelding Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902016 PS 90/2016 Rapport 2009-2015 - Hovedstyret for opplevelsesnæring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912016 PS 91/2016 Osloregionens Europakontor - årsrapport 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922016 PS 92/2016 Gøteborg-Oslosamarbeidet - årsrapport 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932016 PS 93/2016 Samarbeidsalliansen Osloregionen - årsrapport for 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942016 PS 94/2016 Melding. Videre konstituering av ass. fylkesrådmann Odd Roald Andreassen som fylkesrådmann Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952016 PS 95/2016 Forvaltningsrevisjonsrapport. Østfold fylkeskommunes bruk av konsulenter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962016 PS 96/2016 Høring. NOU 2016:5 - ny kommunelov Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972016 PS 97/2016 Spørsmål. Ny konsesjon for fergesambandet på de østre øyene på Hvaler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982016 PS 98/2016 Spørsmål. Åpenhet i regionforhandlingene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE