eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 04 14 20160414 14.04.2016 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS392016 PS 39/2016 Bompengereformen - ny organisering av bompengeselskap Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402016 PS 40/2016 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr 2. halvår 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412016 PS 41/2016 Næringsriket Østfold - forslag til rammeprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422016 PS 42/2016 Regionreformen - videre prosess Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432016 PS 43/2016 Høring. Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442016 PS 44/2016 Årsberetning 2015 - Flerkulturelt råd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452016 PS 45/2016 Årsberetning 2015 - Østfold fylkeskommunale eldreråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462016 PS 46/2016 Årsberetning 2015 - Fylkesrådet for funksjonshemmede Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472016 PS 47/2016 Årsmelding 2015 - Ungdommens fylkesråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482016 PS 48/2016 Melding. Overordnet arbeidsgiverstrategi for Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492016 PS 49/2016 Finansiering av HMS-tiltak på internatet ved Halden videregående skole, avdeling Tosterødberget Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502016 PS 50/2016 Høring. Handlingsprogram 2016-2019 - Regional plan for folkehelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512016 PS 51/2016 Håndtering av merverdiavgift når private aktører sørger for fylkeskommunal infrastruktur - anleggsbidragsmodellen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522016 PS 52/2016 Høring. KVU Oslo-navet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532016 PS 53/2016 Vurdering av fornybare drivstoff for busstrafikken i Moss Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542016 PS 54/2016 Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning - InterCity dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg, rv 110 Simo - St. Croix og fv 118 Ny Sarpsbru inkludert rv 111 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552016 PS 55/2016 Interreg Nordsjø-prosjektet COBEN – lokal energiproduksjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562016 PS 56/2016 Deltakelse i interregprosjektet Dagvatten/overvann - En gränslös utmaning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572016 PS 57/2016 Tildeling av midler til administrasjon og drift av vannområdene i Østfold i 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582016 PS 58/2016 Fylkeskommunens arbeid med omdømme og påvirkning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592016 PS 59/2016 Østfold fylkeskommunes deltagelse under Open Days 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602016 PS 60/2016 Forespørsel om flytting av Kala travbane til Kalnes Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612016 PS 61/2016 Mobilisering til EU-/Interreg-prosjekter. Rapport for bruk av forstudiemidler 2015 og videreføring 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622016 PS 62/2016 Tilskudd til eksterne og faste enkelt tilskudd - utsatt sak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642016 PS 64/2016 Søknad om medfinansiering til Interregprosjektet Grensemuligheter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632016 PS 63/2016 Søknad om medfinansiering til Interregprosjektet StarCap – Startup Capital Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652016 PS 65/2016 Orienteringssaker i fylkesutvalget 14. april 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662016 PS 66/2016 Ansettelse i stillingen som fylkesrådmann - Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE