eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 09 20160609 09.06.2016 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS692016 PS 69/2016 Årsmelding 2015 fra styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702016 PS 70/2016 Årsmelding 2015 fra styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712016 PS 71/2016 Regional planstrategi 2016-19 - Sluttbehandling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722016 PS 72/2016 Regionreform - Vurderinger og videre prosess Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732016 PS 73/2016 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 - uttalelse til transportetatenes grunnlagsdokument Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742016 PS 74/2016 Bompengereformen - Nedre Glomma Bompengeselskap AS mulige inntreden i det regionale bompengekonsernet - Vegfinans AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752016 PS 75/2016 Bompengereformen - Østfold Bompengeselskap AS mulige inntreden i det regionale bompengekonsernet - Vegfinans As Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762016 PS 76/2016 Revidert byggeprogram for fylkesveier 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772016 PS 77/2016 Avklaring av omfang og finansiering ved oppgradering av Sarpsborg bussterminal Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782016 PS 78/2016 Ny kostnadsfordeling vedrørende utviklingskostnader for fagsystemer knyttet til Vigo IKS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792016 PS 79/2016 Østfold Energi - styrestørrelse og eierskap ved kommune- og fylkessammenslåinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802016 PS 80/2016 Valg av skatteutvalg for perioden 1. juli 2016 - 31. desember 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812016 PS 81/2016 Svinesundskomiteen - årsberetning 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822016 PS 82/2016 Østlandssamarbeidets årsrapport for 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832016 PS 83/2016 Regionale forskningsfond Oslofjordfondet - årsrapport 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842016 PS 84/2016 Årsregnskap 2015, Årsrapport 2015 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852016 PS 85/2016 Tertialrapport pr 1. tertial 2016 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862016 PS 86/2016 Skolebruksplan del 3 - 2016 - 2026 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872016 PS 87/2016 Økonomiplan 2017 - 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882016 PS 88/2016 Friluftslivets år 2015 - frivilligheten og fremtiden Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892016 PS 89/2016 Østfold fylkeskommunes deltagelse i EU kulturprogram Creative Europe: Mellemrum Encounter - Moss og IN SITU Focus 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902016 PS 90/2016 Prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912016 PS 91/2016 Planprogram - Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922016 PS 92/2016 Deltagelse i prosjekt Gyrofri - Risiko for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Oslofjorden Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932016 PS 93/2016 Medlemsskap i Gassforum Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942016 PS 94/2016 Peer Review - en internasjonal gjennomgang av arbeidet i vannregion Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952016 PS 95/2016 Opprettelse av virtuelt ekspertsenter for anskaffelser av utvalgte klimaløsninger - Søknad til Miljødirektoratet om midler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962016 PS 96/2016 Halden gamle politikammer og fengsel - Forslag om fredning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972016 PS 97/2016 Det grønne skiftet - status Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982016 PS 98/2016 Deltakelse i Horisont2020-prosjekt om klima- og energiplanlegging Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS992016 PS 99/2016 Høringsuttalelse til NOU 2015/16 Overvann i byer og tettsteder - som problem og ressurs Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1002016 PS 100/2016 Revidert samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1012016 PS 101/2016 Bypakke Nedre Glomma, fase 1 - Revidert handlingsprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022016 PS 102/2016 Vegnettsplan for Østfold - del 1 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1032016 PS 103/2016 Ny avtale for Hvalersambandet fra 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042016 PS 104/2016 Internasjonal handlingsplan 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1052016 PS 105/2016 Bynettverk -bo- og oppvekstmiljøer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062016 PS 106/2016 Valg av observatør til yrkesopplæringsnemnda Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1072016 PS 107/2016 Ny bro over Glomma - orientering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082016 PS 108/2016 Valg av Østfold fylkeskommunes representant til styret i det regionale bompengekonsernet Vegfinans AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1092016 PS 109/2016 Innspill. Kommunal planstrategi Fredrikstad 2016-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102016 PS 110/2016 Innspill. Kommunal planstrategi Hvaler kommune 2016-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112016 PS 111/2016 Innspill. Planstrategi til Spydeberg kommune 2015-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122016 PS 112/2016 Politisk deltakelse på AER sommerakademi 2016 i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132016 PS 113/2016 Vennskapssamarbeidet med Västra Götalandsregionen og Region Nordjylland - rapport om samarbeidsmuligheter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152016 PS 115/2016 Orienteringssaker i fylkesutvalget 9. juni 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142016 PS 114/2016 Tilskudd til eksterne og faste enkelt tilskudd - utsatt sak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162016 PS 116/2016 Valg av fylkeskommunens representant til styret for Regionalpark Haldenkanalen 2015 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE