eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 09 15 20160915 15.09.2016 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1182016 PS 118/2016 Handlingsprogram 2016-2019 for Regional plan for folkehelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192016 PS 119/2016 Regional planstrategi - tilleggsvurdering og ny anbefaling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202016 PS 120/2016 Fylkesplanen - oppstart av rullering og forslag til planprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212016 PS 121/2016 Status innkjøpsstrategi og innkjøpsarbeidet i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222016 PS 122/2016 Partnerskapet Østfoldrådet - rolle, oppgaver og organisering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232016 PS 123/2016 Justering av budsjetterte avskrivninger og amortisering av tidligere års premieavvik Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242016 PS 124/2016 Kameraovervåking i Hvalertunnelen - overskridelse av kostnadsanslaget Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1252016 PS 125/2016 Rygge Sivile lufthavn – overtakelse og nedskrivning av verdier Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1262016 PS 126/2016 Osloregionens Europakontor - årsrapport 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272016 PS 127/2016 Gøteborg-Oslosamarbeidet - årsrapport 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1282016 PS 128/2016 Samarbeidsalliansen Osloregionen - årsrapport for 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1292016 PS 129/2016 Innovasjonsrike Østfold – mobilisering til forskningsbasert innovasjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1302016 PS 130/2016 Invitasjon til å være med og styrke Osloregionens internasjonale posisjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1312016 PS 131/2016 Fremtidens kompetanse for Østfold - utvikling og utprøving av Østfold Kompetanseforum Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1322016 PS 132/2016 Søknad om medfinansiering - Interreg prosjektet Grensen som Attraksjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1332016 PS 133/2016 Medfinansiering til Interregprosjekt - The Bioeconomy Region Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1342016 PS 134/2016 Medfinansiering - Forskningssenter for miljøvennlig energi - Bioraffineri Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1352016 PS 135/2016 Regional transportplan (RTP) - oppstart av rullering og forslag til planprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1362016 PS 136/2016 Enklere løsninger for GS og samarbeidsordning med kommunene for bygging av infrastruktur - høringsforslag Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1372016 PS 137/2016 Høring. Nytt avtaleregime for bompengesektoren Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1382016 PS 138/2016 Høring. Strategisk plan for sykkel i Moss Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1392016 PS 139/2016 Høringsforslag. Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1402016 PS 140/2016 Høringsuttalelse. Evaluering av forsøksordning -samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1412016 PS 141/2016 Høringsuttalelse. Fredrikstad kommune - endring av kommuneplanens areadel - Ringstadåsen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1422016 PS 142/2016 Høringsuttalelse. Rygge kommune - kommuneplanens arealdel 2011-2022 - revisjon av bestemmelser Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1432016 PS 143/2016 Høringsuttalelse. Rømskog kommune - ny høring kommuneplanens samfunnsdel Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1442016 PS 144/2016 Uttalelse. Sarpsborg kommune - kommunedelplan for folkehelse 2015 - 2027 - høring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1452016 PS 145/2016 Innspill. Sarpsborg kommune - kommunal planstrategi 2016-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1462016 PS 146/2016 Trøgstad kommune - innspill til planstrategi 2016-2019 og høring av planprogram for kommuneplan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1472016 PS 147/2016 Innspill. Eidsberg kommune - planstrategi 2016-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1482016 PS 148/2016 Innspill. Planstrategi for Råde kommune 2015-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1492016 PS 149/2016 Innspill. Planstrategi Hobøl kommune 2015-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1502016 PS 150/2016 Oppfølging av innsigelse. Hobøl kommune - kommuneplanens arealdel 2015-2026 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1512016 PS 151/2016 Uttalelse. InterCity-dobbeltspor Fredrikstad - Sarpsborg, rv. 110 Simo - St. Croix og fv. 118 ny Sarpsbru - varsel om oppstart - Fredrikstad og Sarpsborg kommuner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1522016 PS 152/2016 Uttalelse. Ny bro over Glomma, Fredrikstad - høring av konsekvensutredning - valg av korridor Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1532016 PS 153/2016 Høring - NOU 2016: 4 - ny kommunelov Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1542016 PS 154/2016 Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1552016 PS 155/2016 TV-aksjonen 2016 NRK Røde Kors - oppfordring til bidrag Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1562016 PS 156/2016 Forslag om innføring av støtteordning for medfinansiering av EU og Interreg-prosjekter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1572016 PS 157/2016 Langtidsplan for forsvarssektoren Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1582016 PS 158/2016 Bærekraftige byer og sterke distrikter – innspill til ny stortingsmelding Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1592016 PS 159/2016 Orienteringssaker i fylkesutvalget 15. september 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE