eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 12 15 20161215 15.12.2016 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS2042016 PS 204/2016 Høring. Forslag til ny arkivforskrift Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2052016 PS 205/2016 Fritak og suppleringsvalg - Siv Henriette Jacobsen og Andreas Lervik Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2062016 PS 206/2016 Status. Fylkeskommunens arbeid med påvirkning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2072016 PS 207/2016 Tildeling av investeringstilskudd til ideelle organisasjoner som driver videregående opplæring - 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2082016 PS 208/2016 Fylkesplanen - stadfesting av planprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2092016 PS 209/2016 Regional plan for kultur - oppstart av rullering og forslag til planprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2102016 PS 210/2016 Høring. Planprogram Regional plan for fysisk aktivitet 2017 - 2028 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2112016 PS 211/2016 Fastsetting av planprogram for rullering av Regional transportplan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2122016 PS 212/2016 Innspill. Planprogram – Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2132016 PS 213/2016 Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for Intercity dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg - rv. 110 Simo-St. Croix og fv. 118 Ny Sarpsbru Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2142016 PS 214/2016 Osloregionens areal- og transportstrategi – tilslutning til mål og strategier Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2152016 PS 215/2016 Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2162016 PS 216/2016 Høringsprosess. Handlingsprogram til Regional kompetanseplan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2172016 PS 217/2016 Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2182016 PS 218/2016 Meklingsresultat. Spydeberg kommune - oppfølging av innsigelse - kommuneplanens arealdel 2016-2028 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2192016 PS 219/2016 Høringsuttalelse. Aremark kommune - kommuneplanens samfunnsdel 2017 -2028 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2202016 PS 220/2016 Høringsuttalelse. Endring i Plan- og bygningsloven Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2212016 PS 221/2016 Høringsuttalelse. Forslag til forskrift om konsekvensutredning og forslag til endringer i Plan- og bygningsloven Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2222016 PS 222/2016 Høring. Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlig anskaffelser Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2232016 PS 223/2016 AER Sommerakademi 2016 i Østfold - rapport og evaluering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2242016 PS 224/2016 Sykkelpark - Inspiria Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2252016 PS 225/2016 Orienteringssaker i fylkesutvalget 15. desember 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2262016 PS 226/2016 Budsjett 2017 - fordeling av bevilgninger til rammeområdene på funksjoner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2272016 PS 227/2016 Avhending av Østfold fylkeskommunes aksjer i Rygge Sivile Lufthavn til Østfold Energi Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE