eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Opplæringskomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 04 12 20160412 12.04.2016 10:00 Greåker videregående skole Opplæringskomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS102016 PS 10/2016 Erfaringer og resultater fra forsøk med kvalifiseringsklasser for ungdom i Oppfølgingstjenestens målgruppe og anbefalinger for veien videre Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112016 PS 11/2016 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold 2014/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122016 PS 12/2016 Prøveinntak - status og mulige konsekvenser skoleåret 2016 - 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132016 PS 13/2016 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr 2. halvår 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142016 PS 14/2016 Årsmelding 2015 - elev- og lærlingombudet i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152016 PS 15/2016 Finansiering av HMS-tiltak på internatet ved Halden videregående skole, avdeling Tosterødberget Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162016 PS 16/2016 Høring. Handlingsprogram 2016-2019 - Regional plan for folkehelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172016 PS 17/2016 Fremtidens kompetanse for Østfold - pilotprosjekt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182016 PS 18/2016 Tiltak for å få flere til å bestå Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192016 PS 19/2016 Orienteringssak om kompetanseheving IKT-ped Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202016 PS 20/2016 Tilskudd til voksenopplæringstiltak for særskilte målgrupper 2016 - lov om voksenopplæring - § 6-midler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212016 PS 21/2016 Oppstart av Introduksjon Frivillig Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE