eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Opplæringskomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 07 20160607 07.06.2016 10:00 Kirkeparken videregående skole, Moss Opplæringskomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS222016 PS 22/2016 Søknad om prosjektmidler til fagskolebachelorutdanning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232016 PS 23/2016 Statusrapportering på handlingsplan for full læreplassdekning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242016 PS 24/2016 Opplæringskontorenes funksjon og samarbeid med opplæringsavdelingen, med handlingsplan for videre arbeid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252016 PS 25/2016 Presisering av retningslinjer for tildeling av investeringstilskudd til ideelle organisasjoner som driver videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262016 PS 26/2016 Felles rutiner og praksis for fraværsoppfølging i de videregående skolene i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272016 PS 27/2016 Avslutning av tilsyn - system for godkjenning, oppfølging og veiledning av lærebedrifter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282016 PS 28/2016 Regional helseoversikt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292016 PS 29/2016 Ny kostnadsfordeling vedrørende utviklingskostnader for fagsystemer knyttet til Vigo IKS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302016 PS 30/2016 Årsrapport for Østfoldhelsa 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312016 PS 31/2016 Årsregnskap 2015, Årsrapport 2015 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322016 PS 32/2016 Tertialrapport pr 1. tertial 2016 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332016 PS 33/2016 Skolebruksplan del 3 - 2016 - 2026 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342016 PS 34/2016 Økonomiplan 2017 - 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352016 PS 35/2016 Internasjonal handlingsplan 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362016 PS 36/2016 Det grønne skiftet - status Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372016 PS 37/2016 Bynettverk - bo- og oppvekstmiljøer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382016 PS 38/2016 Kompetansehevingsprogram for EUs utdanningsprogram Erasmus + Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392016 PS 39/2016 Riksrevisjonens undersøkelse av ungdom utenfor opplæring og arbeid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402016 PS 40/2016 Rapport om bruk av tilskuddsmidler til fagskoletilbud i helse- og sosialfag Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412016 PS 41/2016 Ernæringsfremmende allmenndannelse og skolefruktordningen. Resultater fra en masteroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422016 PS 42/2016 Reviderte retningslinjer - Regionale Folkehelsemidler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432016 PS 43/2016 Implementering av nye nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442016 PS 44/2016 Tilbakemelding - regionale folkehelsemidler 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452016 PS 45/2016 Rapportering på oppfølging av Handlingsprogram 2012 - 2015 i Regional folkehelseplan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462016 PS 46/2016 Videreføring av arbeidet med helsefremmende barnehager og grunnskoler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472016 PS 47/2016 Utlysning av tilskudd til parsellhager Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE