eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret for Ungdommens Fylkesråd Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 05 31 20160531 31.05.2016 17:00 Fylkeshuset Styret for Ungdommens Fylkesråd
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS72016 PS 7/2016 Økonomiplan 2017 - 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82016 PS 8/2016 Årsregnskap 2015, Årsrapport 2015 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92016 PS 9/2016 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 - uttalelse til transportetatenes grunnlagsdokument Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102016 PS 10/2016 Regional transportplan for Østfold mot 2050 - handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017 - 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112016 PS 11/2016 Avklaring av omfang og finansiering ved oppgradering av Sarpsborg bussterminal Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122016 PS 12/2016 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling 2016 og fordeling av rente- og inndratte midler 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132016 PS 13/2016 Skolebruksplan del 3 - 2016 - 2026 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142016 PS 14/2016 Oppnevning av medunderskriver for valgperioden 2016-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152016 PS 15/2016 Orienteringssaker for Ungdommens fylkesråd 31. mai 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE