eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Opplæringskomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 04 25 20170425 25.04.2017 10:00 Skjeberg folkehøyskole Opplæringskomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS182017 PS 18/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsmelding elev-, lærling- og mobbeombud 2016 EPHORTE
0 PS232017 PS 23/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsrapport for Grytidlig innsats 2016 EPHORTE
0 PS272017 PS 27/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Folkehelseprofil for Østfold 2017 EPHORTE
0 PS262017 PS 26/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sluttrapport, prosjekt helhetlig forebygging for barn og unge EPHORTE
0 PS132017 PS 13/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Vurdering av hva som er pedagogisk forsvarlig gruppestørrelse i videregående opplæring i Østfold fylkeskommune EPHORTE
0 PS192017 PS 19/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilskudd til voksenopplæring for særskilte målgrupper 2017 - Lov om voksenopplæring - § 6-midler EPHORTE
0 PS142017 PS 14/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Nytt 10-årig folkehelseprogram med fokus på psykisk helse blant barn og unge EPHORTE
0 PS162017 PS 16/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr. 2. halvår 2016 EPHORTE
0 PS172017 PS 17/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Orientering av Strategi for fagfornyelsen av Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk EPHORTE
0 PS212017 PS 21/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Orientering om retningslinjer for faglige elevekskursjoner i skolens regi EPHORTE
0 PS242017 PS 24/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll INSPIRIA årsrapport 2016 EPHORTE
0 PS152017 PS 15/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Nye vedtekter for Nasjonal Digital Læringsarena EPHORTE
0 PS282017 PS 28/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Orienteringssaker til opplæringskomiteen 25. april 2017 EPHORTE
0 PS252017 PS 25/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilbakemelding - Regionale folkehelsemidler 2016 EPHORTE
0 PS202017 PS 20/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høringsuttalelse - forslag til overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på vg2 EPHORTE
0 PS222017 PS 22/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Oppsøkende team lærlingeordningen EPHORTE
Versjon:5.2.2.1