eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Opplæringskomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 06 20170606 06.06.2017 10:00 Malakoff videregående skole, Moss Opplæringskomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS292017 PS 29/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rekruttering til utdanningsprogrammet Helse- og oppvekst i fremtiden og synergier med Sykehuset Østfold EPHORTE
0 PS302017 PS 30/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Orientering om Fylkesmannens avslutning av felles nasjonalt tilsyn- elevenes utbytte av opplæringen EPHORTE
0 PS312017 PS 31/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Regional kompetanseplan med revidert handlingsprogram 2017 - 2020 EPHORTE
0 PS322017 PS 32/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forslag til fylkesplanens samfunnsdel EPHORTE
0 PS332017 PS 33/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidering av retningslinjer for skoleskyss for elever i den videregående skolen EPHORTE
0 PS342017 PS 34/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Orientering om FYR med vekt på hospitering EPHORTE
0 PS352017 PS 35/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Østfoldskolen mot 2020 - fornyelse av videregående opplæring i skole og bedrift EPHORTE
0 PS362017 PS 36/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kriterier for tildeling av investeringstilskudd til ideelle organisasjoner som driver videregående skole EPHORTE
0 PS372017 PS 37/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsregnskap 2016, Årsrapport 2016 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk EPHORTE
0 PS382017 PS 38/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tertialrapport pr 1. tertial 2017 og budsjettendringer EPHORTE
0 PS392017 PS 39/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Økonomiplan 2018 - 2021 EPHORTE
0 PS402017 PS 40/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsrapport for Østfoldhelsa 2016 EPHORTE
0 PS412017 PS 41/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Status for Kompetanseforum Østfold EPHORTE
0 PS422017 PS 42/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høringsuttalelse NOU 2017:2 Integrasjon og tillit EPHORTE
0 PS432017 PS 43/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høringsuttalelse. Forslag til ny generell del av læreplanverket EPHORTE
0 PS442017 PS 44/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring. Forslag til endringer i den yrkesfaglig tilbudsstrukturen EPHORTE
0 PS452017 PS 45/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utstyrssituasjonen i videregående opplæring i Østfold EPHORTE
0 PS462017 PS 46/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidering av kontaktlærerveiledningen for Østfold fylkeskommune EPHORTE
0 PS472017 PS 47/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Videreutdanning for lærere - Kompetanse for kvalitet 2017/2018, orientering EPHORTE
0 PS482017 PS 48/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ny modell for organisering av voksenopplæringen EPHORTE
0 PS492017 PS 49/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Skolekonkurranser i samarbeid med World Skills Norge - orientering EPHORTE
0 PS502017 PS 50/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rapport om bruk av tilskuddsmidler til fagskoletilbud i helse- og sosialfag 2016 EPHORTE
0 PS512017 PS 51/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Evaluering av tiltaket gratis frokostgrøt på videregående skole EPHORTE
0 PS522017 PS 52/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utvelgelse av tiltak og kommuner til det nye folkehelseprogrammet. Delegering av fullmakt EPHORTE
0 PS532017 PS 53/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sluttrapport prosjekt Fri Villig - orientering EPHORTE
0 PS542017 PS 54/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Status på arbeidet med Inkluderende Østfold (2014-2018). Andre rapportering EPHORTE
0 PS552017 PS 55/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsrapport Sunne kommuner 2016 EPHORTE
0 PS562017 PS 56/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tildeling av midler til parsellhager 2017 - orientering EPHORTE
0 PS572017 PS 57/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Statusrapport for prosjekt om frivillighet i videregående skole EPHORTE
0 PS582017 PS 58/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Orienteringssak i opplæringskomiteens møte 6. juni 2017 EPHORTE
Versjon:5.2.2.1