eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Opplæringskomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 06 20170606 06.06.2017 10:00 Malakoff videregående skole, Moss Opplæringskomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS292017 PS 29/2017 Rekruttering til utdanningsprogrammet Helse- og oppvekst i fremtiden og synergier med Sykehuset Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302017 PS 30/2017 Orientering om Fylkesmannens avslutning av felles nasjonalt tilsyn- elevenes utbytte av opplæringen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312017 PS 31/2017 Regional kompetanseplan med revidert handlingsprogram 2017 - 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322017 PS 32/2017 Forslag til fylkesplanens samfunnsdel Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332017 PS 33/2017 Revidering av retningslinjer for skoleskyss for elever i den videregående skolen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342017 PS 34/2017 Orientering om FYR med vekt på hospitering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352017 PS 35/2017 Østfoldskolen mot 2020 - fornyelse av videregående opplæring i skole og bedrift Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362017 PS 36/2017 Kriterier for tildeling av investeringstilskudd til ideelle organisasjoner som driver videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372017 PS 37/2017 Årsregnskap 2016, Årsrapport 2016 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382017 PS 38/2017 Tertialrapport pr 1. tertial 2017 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392017 PS 39/2017 Økonomiplan 2018 - 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402017 PS 40/2017 Årsrapport for Østfoldhelsa 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412017 PS 41/2017 Status for Kompetanseforum Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422017 PS 42/2017 Høringsuttalelse NOU 2017:2 Integrasjon og tillit Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432017 PS 43/2017 Høringsuttalelse. Forslag til ny generell del av læreplanverket Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442017 PS 44/2017 Høring. Forslag til endringer i den yrkesfaglig tilbudsstrukturen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452017 PS 45/2017 Utstyrssituasjonen i videregående opplæring i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462017 PS 46/2017 Revidering av kontaktlærerveiledningen for Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472017 PS 47/2017 Videreutdanning for lærere - Kompetanse for kvalitet 2017/2018, orientering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482017 PS 48/2017 Ny modell for organisering av voksenopplæringen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492017 PS 49/2017 Skolekonkurranser i samarbeid med World Skills Norge - orientering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502017 PS 50/2017 Rapport om bruk av tilskuddsmidler til fagskoletilbud i helse- og sosialfag 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512017 PS 51/2017 Evaluering av tiltaket gratis frokostgrøt på videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522017 PS 52/2017 Utvelgelse av tiltak og kommuner til det nye folkehelseprogrammet. Delegering av fullmakt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532017 PS 53/2017 Sluttrapport prosjekt Fri Villig - orientering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542017 PS 54/2017 Status på arbeidet med Inkluderende Østfold (2014-2018). Andre rapportering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552017 PS 55/2017 Årsrapport Sunne kommuner 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562017 PS 56/2017 Tildeling av midler til parsellhager 2017 - orientering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572017 PS 57/2017 Statusrapport for prosjekt om frivillighet i videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582017 PS 58/2017 Orienteringssak i opplæringskomiteens møte 6. juni 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE