eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Opplæringskomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 09 11 20170911 11.09.2017 10:00 Fylkeshuset, Sarpsborg Valdisholm Opplæringskomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS592017 PS 59/2017 Fornying av partnerskapsavtale mellom Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold om Østfoldhelsa (2017-2020) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602017 PS 60/2017 Diskusjonsnotat. Østfold i bevegelse - Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 - 2029 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612017 PS 61/2017 Høringsuttalelse. Forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansikt i barnehage og utdanningsinstitusjoner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622017 PS 62/2017 Fullmakter til å fordele midler i nytt nasjonalt folkehelseprogram om rus og psykisk helse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632017 PS 63/2017 Ny modell for organisering av voksenopplæringen i Østfold fylkeskommune - Utsatt sak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642017 PS 64/2017 Investeringstilskudd til ideelle organisasjoner som driver videregående opplæring 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652017 PS 65/2017 Uttalelse fra Østfold fylkeskommune om Plus- skolens søknad om opprettelse av Vg3 i skole for trebåtbyggerfaget og urmakerfaget Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662017 PS 66/2017 Orientering om høringsuttalelse. Forslag til endring i forskrift til opplæringsloven om undervisningsvurdering i videregående opplæring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672017 PS 67/2017 Orientering. Nytt kapittel 9A om skolemiljø Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682017 PS 68/2017 Prosjektbeskrivelse videregående skole som nærmiljøarena Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692017 PS 69/2017 Statusrapport RØRE, forprosjekt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702017 PS 70/2017 Retningslinjer regionale folkehelsemidler - Parsellhager Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE