eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret for Ungdommens Fylkesråd Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 05 30 20170530 30.05.2017 17:00 Fylkeshuset Styret for Ungdommens Fylkesråd
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS212017 PS 21/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Økonomiplan 2018 - 2021 EPHORTE
0 PS222017 PS 22/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsregnskap 2016, Årsrapport 2016 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk EPHORTE
0 PS232017 PS 23/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Første tildeling av midler i prosjekt RØRE 6-19 EPHORTE
0 PS242017 PS 24/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rekruttering til utdanningsprogrammet Helse- og oppvekst i fremtiden og synergier med Sykehuset Østfold EPHORTE
0 PS252017 PS 25/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forslag til fylkesplanens samfunnsdel EPHORTE
0 PS262017 PS 26/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidering av retningslinjer for skoleskyss for elever i den videregående skolen EPHORTE
0 PS272017 PS 27/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Orientering om FYR med vekt på hospitering EPHORTE
0 PS282017 PS 28/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utstyrssituasjonen i videregående opplæring i Østfold EPHORTE
0 PS292017 PS 29/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidering av kontaktlærerveiledningen for Østfold fylkeskommune EPHORTE
0 PS302017 PS 30/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Evaluering av tiltaket gratis frokostgrøt på videregående skole EPHORTE
0 PS312017 PS 31/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sluttrapport prosjekt Fri Villig - orientering EPHORTE
0 PS322017 PS 32/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Status på arbeidet med Inkluderende Østfold (2014-2018). Andre rapportering EPHORTE
0 PS332017 PS 33/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Statusrapport for prosjekt om frivillighet i videregående skole EPHORTE
0 PS342017 PS 34/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Oppsummering av fylkeskommunens internasjonale arbeid andre halvår 2016 og første halvår 2017 EPHORTE
0 PS352017 PS 35/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidering av retningslinjer for skoleskyss for elever i grunnskolen EPHORTE
0 PS362017 PS 36/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Regional transportplan for Østfold mot 2050 - handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018 - 2021 EPHORTE
0 PS372017 PS 37/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Orienteringssaker for Ungdommens fylkesråd 30. mai 2017 EPHORTE
Versjon:5.2.2.1