eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Næring og kulturkomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 04 26 20170426 26.04.2017 10:00 Rudskogen Motorsenter Næring og kulturkomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS202017 PS 20/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Orientering om Regionale forskningsfond Oslofjordfondet - Handlingsplan 2017-2019 EPHORTE
0 PS192017 PS 19/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Viken Filmsenter AS - ny aksjonæravtale EPHORTE
0 PS302017 PS 30/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad fra Guldkorn Sa om videreføringen av ordningen med festivalstøtte i 2017 EPHORTE
0 PS222017 PS 22/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring. NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer EPHORTE
0 PS232017 PS 23/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Regionalplan kultur – stadfesting av planprogram EPHORTE
0 PS292017 PS 29/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om prosjektstøtte til Næringsriket Østfolds prosjekt Statlige arbeidsplasser til Østfold EPHORTE
0 PS382017 PS 38/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fordeling av midler i Turskiltprosjektet 2017 EPHORTE
0 PS212017 PS 21/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr. 2. halvår 2016 EPHORTE
0 PS262017 PS 26/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om forprosjektmidler til prosjektet "Oslofjorden Opplevelsessenter" EPHORTE
0 PS252017 PS 25/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Status og bevilgning til Smart Inkubator EPHORTE
0 PS362017 PS 36/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte til utgivelse av bok om Østfolds kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse EPHORTE
0 PS412017 PS 41/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prosjekt Krafttak for kysttorsken – planer for 2017- 2019 EPHORTE
0 PS182017 PS 18/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fordeling av midler til administrasjon og drift av vannområdene i Østfold i 2017 EPHORTE
0 PS342017 PS 34/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg 2017 EPHORTE
0 PS372017 PS 37/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tildeling av statlige viltfondsmidler og overføring til fylkeskommunalt viltfond 2017 EPHORTE
0 PS242017 PS 24/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Regional samordning i virkemiddelapparatet nasjonalt og regionalt. EPHORTE
0 PS282017 PS 28/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Næringriket Østfold - status og finansiering EPHORTE
0 PS272017 PS 27/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Status for pilotordning for støtte til gründerdrevne innovasjonsmiljøer EPHORTE
0 PS332017 PS 33/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Riksantikvarens prioriteringer for den regionale kulturminneforvaltningen 2017 EPHORTE
0 PS312017 PS 31/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilskuddsordning for større arrangementer som profilerer Østfold – søknad fra Fredrikstad cup EPHORTE
0 PS402017 PS 40/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fordeling av statlige friluftsmidler 2017 EPHORTE
0 PS392017 PS 39/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prosjekt Østfoldfloraen - planer for 2017-2019 EPHORTE
0 PS322017 PS 32/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Østfold kulturutvikling – et kraftsenter for kultur i Østfold EPHORTE
0 PS352017 PS 35/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om midler til restaurering av lydskulpturen Ode til lyset ved Storedal Kultursenter EPHORTE
Versjon:5.2.2.1