eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Næring og kulturkomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 07 20170607 07.06.2017 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Næring og kulturkomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS422017 PS 42/2017 Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold 2017-2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432017 PS 43/2017 Regionalt Toppidrettssenter - Olympiatoppen Øst - Status pr april - Søknad om driftsstøtte Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442017 PS 44/2017 Forslag til fylkesplanens samfunnsdel Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452017 PS 45/2017 Årsregnskap 2016, Årsrapport 2016 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462017 PS 46/2017 Tertialrapport pr 1. tertial 2017 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472017 PS 47/2017 Økonomiplan 2018 - 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482017 PS 48/2017 Orientering om Regionale forskningsfond Oslofjordfondet: Årsrapport 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492017 PS 49/2017 Prinsipper for videre eierskap og tilskudd til Haldenvassdragets Kanalselskap Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502017 PS 50/2017 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling 2017 og fordeling av rente- og inndratte midler 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512017 PS 51/2017 Status for Kompetanseforum Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522017 PS 52/2017 Søknad om støtte til Nasjonalt senter for sirkulær økonomi på Øra Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532017 PS 53/2017 Støtte til etablering av Senter for miljødokumentasjon (NorEnviro) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542017 PS 54/2017 Oppsummering fra møte i Næringsriket Østfold 25. april 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552017 PS 55/2017 Søknad om hovedprosjektstøtte til Næringsriket Østfolds prosjekt "Omdømme Østfold" Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562017 PS 56/2017 Guldkorn SA - orientering om drift og utvikling 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572017 PS 57/2017 Tilskuddsordningen -Større arrangementer som profilerer Østfold - NM-uka i orientering 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582017 PS 58/2017 Midler til interkommunale anlegg i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592017 PS 59/2017 Orientering- videreføring av Funksjonsdelingsavtalen mellom Kulturdepartementet, Østfold fylkeskommune, Moss og Halden kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602017 PS 60/2017 Støtte til kulturproduksjoner 2. halvår 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612017 PS 61/2017 Bibliotekutvikling og kommunereform i Indre Østfold. Status pr. 31.3.2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622017 PS 62/2017 Tilskudd til større arrangementer som profilerer Østfold - Nordisk mesterskap i BMX (UCI løp) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE