eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 02 09 20170209 09.02.2017 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12017 PS 1/2017 Kostnadshåndtering for tiltak på sidevei i tilknytning til utbygging av E18 i Østfold - merkostnader fv 115 Vamma - Ringnesdalen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22017 PS 2/2017 Søknad om fravik fra vegnormalene fv 108 - rundkjøring utenfor Bjølstadtunnelen i Fredrikstad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32017 PS 3/2017 Revidering av Reglement for anskaffelser til Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTE
0 PS42017 PS 4/2017 Avhending av Østfold fylkeskommunes aksjer i Rygge Sivile Lufthavn til Østfold Energi - oppfølging av vedtak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52017 PS 5/2017 Statlige øremerkede midler til desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg - nye retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62017 PS 6/2017 Oppfølging av vedtak i økonomiplanen for 2017 – 2020 - anleggsløft, midler til interkommunale idrettsanlegg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72017 PS 7/2017 Endringer i Østfold fylkeskommunes årsbudsjett for 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82017 PS 8/2017 Evaluering av videreutvikling av Ungdommens fylkesråd. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92017 PS 9/2017 Reglement for ansettelser Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102017 PS 10/2017 Suppleringsvalg - fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112017 PS 11/2017 Overføring av investeringsmidler fra 2016 til 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122017 PS 12/2017 Etablering av kompetansetilbud innen fiskeri og havbruk i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132017 PS 13/2017 Innovative Østfold - mobilisering til forskningsbasert innovasjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142017 PS 14/2017 Prosjekt 2018 - Kulturtanken - ny organisering av Den kulturelle skolesekken Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152017 PS 15/2017 Opera Østfold og Det Norske Blåseensemble - utredning om tettere samarbeid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162017 PS 16/2017 Underveismelding - Bypakke Nedre Glomma - fase 2 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172017 PS 17/2017 Mellomoppgjøret 2017 - debatthefte - KS spør Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182017 PS 18/2017 Innføring av Miljøfyrtårn - plan for gjennomføring og økonomi - 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192017 PS 19/2017 Innspill til planstrategi for Moss og Rygge 2016-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202017 PS 20/2017 Østfold fylkeskommunes innsigelser til plansaker i 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212017 PS 21/2017 Grensejustering av areal for Sarpsborg Skytterlag og Sarpsborg Pistolklubb Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222017 PS 22/2017 Samordning av trase for ny vannledning langs fv 120 i Våler kommune - tilskudd til prosjektet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232017 PS 23/2017 Høring. Forslag til endringer i vegloven § 27 og vegtrafikkloven § 7a - bompenger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242017 PS 24/2017 Uttalelse. Intercity strekning Haug - Seut - varsel om oppstart og høring av planprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252017 PS 25/2017 Orienteringssaker i fylkesutvalget 9. februar 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE