eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 08 20170608 08.06.2017 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS632017 PS 63/2017 Østfold Energi AS - styrets melding til eierne 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642017 PS 64/2017 Revidering av reglement for den særskilte klagenemnda for forvaltningssaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652017 PS 65/2017 Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold 2017-2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662017 PS 66/2017 Regionreformen - status og videre prosess Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672017 PS 67/2017 Oppsummering av fylkeskommunens internasjonale arbeid andre halvår 2016 og første halvår 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682017 PS 68/2017 Forslag om omlegging av takst- og rabattstrukturen for E6 og E18 Østfoldpakka Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692017 PS 69/2017 Forslag om omlegging av takst- og rabattstrukturen for fv 108 Kråkerøyforbindelsen og fase 1 av bypakke Nedre Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702017 PS 70/2017 Regionalt Toppidrettssenter - Olympiatoppen Øst - Status pr april - Søknad om driftsstøtte Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712017 PS 71/2017 Forslag til fylkesplanens samfunnsdel Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722017 PS 72/2017 Revidering av retningslinjer for skoleskyss for elever i den videregående skolen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732017 PS 73/2017 Erfaringsrapport Spikerbukta bru Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742017 PS 74/2017 Revidert byggeprogram for fylkesveier 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752017 PS 75/2017 Revidering av retningslinjer for skoleskyss for elever i grunnskolen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762017 PS 76/2017 Årsmelding 2016 fra styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772017 PS 77/2017 Årsregnskap 2016, Årsrapport 2016 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782017 PS 78/2017 Tertialrapport pr 1. tertial 2017 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792017 PS 79/2017 Økonomiplan 2018 - 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802017 PS 80/2017 Østlandssamarbeidets årsrapport for 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812017 PS 81/2017 Svinesundskomiteen - årsrapport 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822017 PS 82/2017 Gøteborg - Oslo samarbeidet - årsrapport 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832017 PS 83/2017 Årsmelding 2016 fra styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842017 PS 84/2017 Eiermelding 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852017 PS 85/2017 Status for Kompetanseforum Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862017 PS 86/2017 Høringsuttalelse NOU 2017:2 Integrasjon og tillit Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872017 PS 87/2017 Høringsuttalelse. Forslag til ny generell del av læreplanverket Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882017 PS 88/2017 Ny avtale for Hvalersambandet fra 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892017 PS 89/2017 Plan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902017 PS 90/2017 Bypakke Nedre Glomma, fase 1 - Revidert handlingsprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912017 PS 91/2017 Valg av korridor for ny bru over Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922017 PS 92/2017 Prinsipper for videre eierskap og tilskudd til Haldenvassdragets Kanalselskap Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932017 PS 93/2017 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling 2017 og fordeling av rente- og inndratte midler 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942017 PS 94/2017 Intercity dobbeltspor Fredrikstad - Sarpsborg, rv. 110 Simo - St.Croix og fv. 118 Ny Sarpsbru med eventuell omlegging av fv. 111 øst for HafslundOptimalisering av traseer for konsekvensutredning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952017 PS 95/2017 Fylkeskommunens medlemskap i internasjonale organisasjoner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962017 PS 96/2017 Høringsuttalelse. Oslo kommuneplanens samfunnsdel 2017 med byutviklingsstrategi Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972017 PS 97/2017 Orienteringssaker i fylkesutvalget 8. juni 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE