eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 09 14 20170914 14.09.2017 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1032017 PS 103/2017 Revidering av anskaffelsesstrategi for Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042017 PS 104/2017 Avskjed, oppsigelse og suspensjon av arbeidstakere - delegasjon av avgjørelsesmyndighet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1052017 PS 105/2017 Osloregionens Europakontor - Årsrapport 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062017 PS 106/2017 Samarbeidsalliansen Osloregionen - årsrapport 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1072017 PS 107/2017 Diskusjonsnotat. Østfold i bevegelse - Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 - 2029 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082017 PS 108/2017 Høringsuttalelse. Forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansikt i barnehage og utdanningsinstitusjoner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1092017 PS 109/2017 Fullmakter til å fordele midler i nytt nasjonalt folkehelseprogram om rus og psykisk helse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102017 PS 110/2017 Høring. Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentskipnadsloven Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112017 PS 111/2017 Videreføring av samarbeidet Klima Østfold 2018-2022 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122017 PS 112/2017 Klimabudsjett og -regnskap Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132017 PS 113/2017 Statlige forventninger til fylkeskommunen i 2018 innenfor friluftsliv, og forvaltning av høstbare arter av vilt og innlandsfisk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142017 PS 114/2017 Store arrangement - samarbeid mellom Østfold fylkeskommune og VisitØstfold AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152017 PS 115/2017 Offentlig høring - søknad om fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg på Kjeller og brenselsinstrumenteringsverkstedet i Halden Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162017 PS 116/2017 Årsrapport regionale utviklingsmidler, post 551 post 60 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172017 PS 117/2017 Høringsuttalelse. Trøgstad kommune - kommuneplan - samfunnsdel og arealdel - 2017-2029 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182017 PS 118/2017 Høringsuttalelse. Hvaler kommune - Kommuneplanen arealdel - 2017 - 2029 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192017 PS 119/2017 Orientering om Fairtradearbeidet i Østfold 2016/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202017 PS 120/2017 Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212017 PS 121/2017 Høring om utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222017 PS 122/2017 Prosjekt Rygge beredskapssenter - videreføring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232017 PS 123/2017 Orienteringssaker i fylkesutvalget 14. september 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242017 PS 124/2017 Høringsuttalelse. Detaljregulering Huggenesskogen næringsområde N-3. Rygge kommune. Innsigelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1252017 PS 125/2017 Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Buskerud, Akershus og Østfold fylkeskommuner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE