eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 11 23 20171123 23.11.2017 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1462017 PS 146/2017 Midler fra regionalt utviklingsfond - disponering til konkrete formål Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1472017 PS 147/2017 Kunstgressbaner og utfordringer med bruk av gummigranualater Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1482017 PS 148/2017 Helhetlig rutetilbud i Nedre Glomma - nytt tilbud med stamlinjer, sekundærlinjer og supplerende tilbud i Fredrikstad og Sarpsborg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1492017 PS 149/2017 Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1502017 PS 150/2017 Intercity dobbeltspor og fv 118 Ny Sarpsbru over Sarpsfossen - optimalisering av traseer for konsekvensutredning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1512017 PS 151/2017 Forberedelse av Viken fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1522017 PS 152/2017 Avslutning av investeringsprosjekter 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1532017 PS 153/2017 Investeringsregnskap 2017 - saldering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1542017 PS 154/2017 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1552017 PS 155/2017 Investeringsprogram fylkesveier 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1562017 PS 156/2017 Reetablering av dyrket mark i forbindelse med utbygging av samferdselsprosjekter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1572017 PS 157/2017 Videreføring av Biogass Oslofjord-samarbeidet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1582017 PS 158/2017 Østfold i bevegelse - Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - orientering om framdrift Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1592017 PS 159/2017 Høringsforslag til regionalplan kultur 2018- 2029 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1602017 PS 160/2017 Felles parkeringsstrategi Nedre Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1612017 PS 161/2017 Mobilitetsstrategien - evaluering og videre fremdrift Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1622017 PS 162/2017 Søknad om ny avtale om belønningstilskudd - behandling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1632017 PS 163/2017 Søknad fra Østfoldmuseene om midler til å utarbeide en bevaringsplan for privatarkivene i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1642017 PS 164/2017 Årsmøte Nordsjøkommisjonen i Østfold 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1652017 PS 165/2017 Forespørsel om samarbeid med Wielkopolska regionen i Polen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1662017 PS 166/2017 Valg av fylkeskommunens kandidat til STRING Politiske Forum Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1672017 PS 167/2017 Deltagelse under Arendalsuken 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1682017 PS 168/2017 Orienteringssaker i fylkesutvalget 23. november 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE