eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 12 14 20171214 14.12.2017 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1692017 PS 169/2017 Salg av aksjer i Interoperabilitetstjenester AS til Entur Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1702017 PS 170/2017 Cruise Østfold 2018/2019 - søknad om tilskudd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1712017 PS 171/2017 Stiftelsen D/S Hvaler - søknad om tilskudd til restaurering av rutebåten M/S Hvaler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1722017 PS 172/2017 Endringer i Regional planstrategi som følge av regionreformen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1732017 PS 173/2017 Høring. NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1742017 PS 174/2017 Svar på anmodning om å trekke innsigelse. Huggenesskogen. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1752017 PS 175/2017 Uttalelse. Rygge kommune - kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 2017-2029 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1762017 PS 176/2017 Høring. Kystverkets handlingsprogram 2018-2029 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1772017 PS 177/2017 Høringsuttalelse. Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1782017 PS 178/2017 Digital bærekraft Østfold - finansiering til prosjekt i Næringsriket Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1792017 PS 179/2017 Oppfølging av innsigelser. Kommuneplanens arealdel Trøgstad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1802017 PS 180/2017 Høringsutkast. Østfold i bevegelse - regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 - 2029 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1812017 PS 181/2017 Orienteringssaker i fylkesutvalget 14. desember 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1822017 PS 182/2017 Budsjett 2018 - fordeling av bevilgninger til rammeområdene på funksjoner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1832017 PS 183/2017 Høringsuttalelse. Rømskog kommune - kommunedelplan idrettsliv, friluftsliv og kulturminner 2018-2028 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1842017 PS 184/2017 Høringsuttalelse. Rømskog kommune - kommuneplanens arealdel 2016-2028 - innsigelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1852017 PS 185/2017 Arbeidet med etablering av Viken fylkeskommune og behov for oppgaveprioritering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1862017 PS 186/2017 Invitasjon til å foreslå kandidater til Innovasjon Norges styre Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE