eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 02 16 20170216 16.02.2017 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12017 PS 1/2017 Forvaltningsrevisjon. Gjennomgang av rutinene og tilskuddsforvaltningen innenfor fagopplæringsområdet - Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22017 PS 2/2017 Orientering. Helsefremmende skoler, gave fra Sparebankstiftelsen DNB Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32017 PS 3/2017 Kostnadshåndtering for tiltak på sidevei i tilknytning til utbygging av E18 i Østfold - merkostnader fv 115 Vamma - Ringnesdalen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42017 PS 4/2017 Søknad om fravik fra vegnormalene - fylkesvei 110 - Begby til Borge skole - gang- og sykkelveg - Fredrikstad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52017 PS 5/2017 Søknad om fravik fra vegnormalene fv 108 - rundkjøring utenfor Bjølstadtunnelen i Fredrikstad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62017 PS 6/2017 Revidering av Reglement for anskaffelser til Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTE
0 PS72017 PS 7/2017 Avhending av Østfold fylkeskommunes aksjer i Rygge Sivile Lufthavn til Østfold Energi - oppfølging av vedtak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82017 PS 8/2017 Gjennomgang av tilpasset opplæring og spesialundervisning i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92017 PS 9/2017 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold 2015/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102017 PS 10/2017 Statlige øremerkede midler til desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg - nye retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112017 PS 11/2017 Oppfølging av vedtak i økonomiplanen for 2017 – 2020 - anleggsløft, midler til interkommunale idrettsanlegg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122017 PS 12/2017 Endringer i Østfold fylkeskommunes årsbudsjett for 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132017 PS 13/2017 Oppsummering av VRI Østfold - sluttrapport Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142017 PS 14/2017 Evaluering av videreutvikling av Ungdommens fylkesråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152017 PS 15/2017 Reglement for ansettelser Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162017 PS 16/2017 Suppleringsvalg - fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172017 PS 17/2017 Overføring av investeringsmidler fra 2016 til 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182017 PS 18/2017 Interpellasjon. Høringsinnspill fra Østfold fylkeskommune til forslaget om å oppheve vannscooterforskriften Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192017 PS 19/2017 Spørsmål. Grensekryssende gods Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202017 PS 20/2017 Spørsmål. Tannlegekontor i Aremark Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE