eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 02 16 20170216 16.02.2017 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12017 PS 1/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsrevisjon. Gjennomgang av rutinene og tilskuddsforvaltningen innenfor fagopplæringsområdet - Østfold fylkeskommune
0 PS22017 PS 2/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Orientering. Helsefremmende skoler, gave fra Sparebankstiftelsen DNB
0 PS32017 PS 3/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kostnadshåndtering for tiltak på sidevei i tilknytning til utbygging av E18 i Østfold - merkostnader fv 115 Vamma - Ringnesdalen
0 PS42017 PS 4/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fravik fra vegnormalene - fylkesvei 110 - Begby til Borge skole - gang- og sykkelveg - Fredrikstad
0 PS52017 PS 5/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fravik fra vegnormalene fv 108 - rundkjøring utenfor Bjølstadtunnelen i Fredrikstad
0 PS62017 PS 6/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet er tilgangsbeskyttet Revidering av Reglement for anskaffelser til Østfold fylkeskommune
0 PS72017 PS 7/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avhending av Østfold fylkeskommunes aksjer i Rygge Sivile Lufthavn til Østfold Energi - oppfølging av vedtak
0 PS82017 PS 8/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gjennomgang av tilpasset opplæring og spesialundervisning i Østfold fylkeskommune
0 PS92017 PS 9/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold 2015/2016
0 PS102017 PS 10/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Statlige øremerkede midler til desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg - nye retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer
0 PS112017 PS 11/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av vedtak i økonomiplanen for 2017 – 2020 - anleggsløft, midler til interkommunale idrettsanlegg
0 PS122017 PS 12/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endringer i Østfold fylkeskommunes årsbudsjett for 2017
0 PS132017 PS 13/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppsummering av VRI Østfold - sluttrapport
0 PS142017 PS 14/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Evaluering av videreutvikling av Ungdommens fylkesråd
0 PS152017 PS 15/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reglement for ansettelser
0 PS162017 PS 16/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Suppleringsvalg - fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
0 PS172017 PS 17/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Overføring av investeringsmidler fra 2016 til 2017
0 PS182017 PS 18/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon. Høringsinnspill fra Østfold fylkeskommune til forslaget om å oppheve vannscooterforskriften
0 PS192017 PS 19/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørsmål. Grensekryssende gods
0 PS202017 PS 20/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørsmål. Tannlegekontor i Aremark
Versjon:5.2.2